Dlouhodobé stáže Erasmus+

  Obecné podmínky

 • Praktickou výzkumnou stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ může absolvovat pouze posluchač prezenčního doktorského studia.
 • Doktorand musí být po celou dobu pobytu, na kterou žádá finanční podporu VŠE, zapsán v prezenční formě studia.
 • Praktická výzkumná stáž musí být uskutečněna na zahraniční instituci programové zemi Erasmus+ příp. Velké Británii nebo Švýcarsku. (V ostatních případech jde o individuální mobilitu.)
 • Minimální délka studijního a výzkumného pobytu jsou 2 měsícemaximálně lze získat finanční podporu VŠE na 12 měsíců (v případě placených stáží maximálně na 3 měsíce).
 • Od AR 2021/2022 může doktorand čerpat finanční podporu na zahraniční mobilitu i opakovaně, ale na opakovaný výjezd již k základní sazbě stipendia neobdrží doplatek ze Stipendijního fondu VŠE.

Studenti distanční/kombinované/externí formy doktorského studia musí žádat o finanční podporu na dobu pobytu v zahraničí jiným způsobem (např. na své fakultě/katedře) nebo můžou využít jiné stipendijní programy mimo VŠE, které formu studia nezohledňují.

 

  Výběr instituce

 • Každý doktorand by si měl nejprve ověřit pravidla pro zahraniční výjezdy na své fakultě/katedře, není-li např. nastaveno omezení ročníku pro zahájení/ukončení mobility.
 • Při hledání zahraniční instituce a vyjednávání podmínek pobytu postupuje každý doktorand individuálně.
 • Pomoci s hledáním, příp. zprostředkovat kontakt na zahraniční instituci může školitel či vedoucí katedry. Tito musí s plánovanou mobilitou doktoranda souhlasit.
 • O plánované mobilitě musí být informován též příslušný proděkan pro vědeckou činnost/doktorské studium a proděkan pro zahraniční vztahy dané fakulty.
 • Bezprostředně po získání souhlasu výše zmíněných informuje doktorand Oddělení zahraničních styků (ozs [at] vse.cz) o své praktické výzkumné stáži a doloží akceptační dopis/potvrzení o přijetí na zahraniční vysokoškolskou instituci obsahující přesná data plánované mobility, a to nejpozději 1 měsíc před zahájením mobility.

 

  Finance

 • Stipendium na praktickou výzkumnou stáž na zahraniční instituci je poskytováno z více zdrojů: z rozpočtu Evropské unie, ze státního rozpočtu (MŠMT), ze Stipendijního fondu VŠE
 • Stipendium slouží jako finanční podpora na zvýšené náklady související s uskutečněním zahraničního pobytu. Není však nárokové.
 • Země jsou rozděleny do dvou skupin v závislosti na výši životních nákladů, čemuž odpovídá i výše stipendia. Přehled částek stipendií stanovený českou národní agenturou:
Skupina Země Výše stipendia/měsíc (od 1.6.2022)
1 Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko 750 €
2 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko 630 €
 • K základní sazbě (s výjimkou Slovenska) je v případě neplacených stáží vyplácen paušální doplatek ve výši 10.000 Kč na měsíc pobytu*, maximálně na 6 měsíců. O výši doplatku obdrží doktorand dopis o rozhodnutí o udělení stipendia.
 • Stipendium je vypláceno na začátku pobytu. V případě mobilit v délce trvání 4 a více měsíců je stipendium vypláceno ve dvou splátkách. Výplata druhé části stipendia probíhá v návaznosti na odevzdání průběžné zprávy.

*neplatí pro opakované výjezdy

 

  Povinnosti před zahájením mobility

Po založení výjezdu v InSIS je doktorandům k dispozici elektronický checklist, který slouží jako evidence administrativních náležitostí. (Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium.)

 1. Online jazykové hodnocení – OLS

 2. Learning Agreement Before Mobility

 3. Kopie pojištění

 4. Emergency Contact

 5. Účastnická smlouva/Grant Agreement

 6. Praktické informace

 Povinnosti během a po skončení mobility

 1. Průběžná odborná zpráva

 2. Learning Agreement During Mobility

 3. Confirmation of Study Period

 4. Kopie cestovních dokladů

 5. Zhodnocení pobytu akademickým pracovníkem

 6. Jazykové hodnocení po skončení pobytu – OLS

 7. Vyplnění zpráv z pobytu

 8. Závěrečná odborná zpráva