Dlouhodobé stáže Erasmus+

 Obecné podmínky

 • Praktickou výzkumnou stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ může absolvovat pouze posluchač prezenčního doktorského studia.
 • Doktorand musí být po celou dobu pobytu, na kterou žádá finanční podporu VŠE, zapsán v prezenční formě studia.
 • Praktická výzkumná stáž musí být uskutečněna na zahraniční instituci programové zemi Erasmus+ příp. Velké Británii nebo Švýcarsku. (V ostatních případech jde o individuální mobilitu.)
 • Minimální délka studijního a výzkumného pobytu jsou 2 měsícemaximálně lze získat finanční podporu VŠE na 6 měsíců (v případě placených stáží maximálně na 2 měsíce).

Studenti distanční/kombinované/externí formy doktorského studia musí žádat o finanční podporu na dobu pobytu v zahraničí jiným způsobem (např. na své fakultě/katedře) nebo můžou využít jiné stipendijní programy mimo VŠE, které formu studia nezohledňují.

Výběr instituce

 • Každý doktorand by si měl nejprve ověřit pravidla pro zahraniční výjezdy na své fakultě/katedře, není-li např. nastaveno omezení ročníku pro zahájení/ukončení mobility.
 • Při hledání zahraniční instituce a vyjednávání podmínek pobytu postupuje každý doktorand individuálně.
 • Pomoci s hledáním, příp. zprostředkovat kontakt na zahraniční instituci může školitel či vedoucí katedry. Tito musí s plánovanou mobilitou doktoranda souhlasit.
 • O plánované mobilitě musí být informován též příslušný proděkan pro vědeckou činnost/doktorské studium a proděkan pro zahraniční vztahy dané fakulty.
 • Bezprostředně po získání souhlasu výše zmíněných informuje doktorand Oddělení zahraničních styků (ozs [at] vse.cz) o své praktické výzkumné stáži a doloží akceptační dopis/potvrzení o přijetí na zahraniční vysokoškolskou instituci obsahující přesná data plánované mobility, a to nejpozději 1 měsíc před zahájením mobility.

Finance

 • Stipendium na praktickou výzkumnou stáž na zahraniční instituci je poskytováno z více zdrojů: z rozpočtu Evropské unie, ze státního rozpočtu (MŠMT), ze Stipendijního fondu VŠE
 • Stipendium slouží jako finanční podpora na zvýšené náklady související s uskutečněním zahraničního pobytu. Není však nárokové.
 • Země jsou rozděleny do dvou skupin v závislosti na výši životních nákladů, čemuž odpovídá i výše stipendia. Přehled částek stipendií stanovený českou národní agenturou:
Skupina Země Výše stipendia/měsíc
1 Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko 750 €
2 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko 630 €
 • K základní sazbě (s výjimkou Slovenska) je v případě neplacených stáží vyplácen paušální doplatek ve výši 10.000 Kč na měsíc pobytu*, maximálně na 6 měsíců. O výši doplatku obdrží doktorand dopis o rozhodnutí o udělení stipendia.
 • Stipendium je vypláceno na začátku pobytu. V případě mobilit v délce trvání 4 a více měsíců je stipendium vypláceno ve dvou splátkách. Výplata druhé části stipendia probíhá v návaznosti na odevzdání průběžné zprávy.

*neplatí pro opakované výjezdy

Povinnosti před zahájením mobility

Po založení výjezdu v InSIS je doktorandům k dispozici elektronický checklist, který slouží jako evidence administrativních náležitostí. (Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium.)

Povinnosti během a po skončení mobility