Aktuality pro učitele

Portugalsko: Exchange Week for Erasmus+ visiting professors

Iscte Business School, Lisbon informovala své partnerské školy o plánovaném „Exchange Week“ pro učitele v rámci programu Erasmus+. Zájemci, nechť své přihlášky posílají přímo na zahraniční instituci. V případě, že jejich nabídka bude vyhodnocena kladně, ať kontaktují OZS (radka.vavakova@vse.cz), aby bylo možné domluvit další kroky.   Iscte Business School, Lisbon, is glad to announce the […]

Polsko: 11th International Week „Internet Communication Management“ at UE Katowice

Partnerská škola VŠE „University of Economics in Katowice“ zaslala OZS informaci o plánovaném International Week v roce 2022. Podrobné informace jsou uvedeny níže. Termín pro odeslání registračního formuláře je 15. ledna 2022. V případě zájmu se obracejte přímo na zahraniční instituci. Bude-li nabídka výuky vyhodnocena kladně, kontaktuje OZS (radka.vavakova@vse.cz), aby bylo možné domluvit další postup. […]

Lotyšsko: International Academic Week 2022″(IAW2022) EKA Riga

Partnerská škola EKA University of Applied Sciences zaslala na OZS informaci o plánovaném International Academic Week (IAW2022), v rámci kterého lze realizovat výukovou mobilitu Erasmus+. Registrační formulář naleznete zde. Pro zjištění možnosti financování výjezdu v rámci programu Erasmus+ kontaktujte OZS: radka.vavakova@vse.cz. Ve stejném termínu se uskuteční International Scientific Conference “Emerging Trends in Economics, Culture and […]

Peru: UP International Week 2022 – Online Teaching

Universidad del Pacífico informovala OZS o jejich plánovaném International Week (viz text níže). Upozornění: zahraniční škola požaduje doložit English or Spanish language proficiency Certificate (For non-native speakers only). Případní zájemci nechť kontaktují přímo zahraniční univerzitu.   The International Relations Office of Universidad del Pacífico will organize the UP International Week 2022 from March 14 to […]

Nabídka stipendií do německy mluvících zemí na akademický rok 2022-2023

Jménem Akademické informační agentury (AIA) bychom vás rádi informovali o nabídkách stipendií pro pobyty v německy mluvících zemích v akademickém roce 2022/2023 udělovaných na základě mezinárodních smluv. Žádosti o stipendia je možné podávat v německém nebo anglickém jazyce, výjimkou jsou letní kurzy němčiny, u kterých se žádost podává pouze v němčině (viz níže DAAD).    Německo […]

Nabídka stipendií do německy mluvících zemí na akademický rok 2022-2023

AKTION Česká republika – Rakousko: podzimní termíny pro předkládání žádostí

Projekty a granty Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů. Termíny pro […]

Národní stipendijní program Slovenské republiky – podpora mobilit akademiků

Zájemci z řad VŠ učitelů se mohou hlásit do slovenského Národního stipendijního programu, který podporuje mobilitu akademiků na Slovensko v délce 1 – 10 měsíců. Výše měsíčního stipendia pro VŠ učitele či výzkumné pracovníky s méně než 10letou praxí je 980 EUR a s více než 10letou praxí 1050 EUR. Termín odevzdání přihlášek je 31. […]

DAAD – nabídka stipendií pro postdoktorandy a vysokoškolské učitele na akademický rok 2022/2023

Aktuální stipendijní nabídka organizace DAAD (Německé akademické výměnné služby) pro pro postdoktorandy a vysokoškolské učitele: Krátká výzkumná stipendia (pro postdoktorandy) Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce Bilaterální výměna vědců S termínem pro odevzdání přihlášek 15. listopadu 2021. DAAD – studium a výzkum v Německu

Francie: BSB’s Programme Excellence in Pedagogy

Dear Partners, I am reaching out to let you know about our 2022 edition of the programme “Excellence in Pedagogy”. Each module will be taught as a block seminar over one week. Week 1 starts January 24th 2022, week 2 – January 31th, week 3 – March 14th and week 4 will start March 21st. The modules are […]

AKTION ČR – Rakousko: Pozvánka na webináře

Dům zahraniční spolupráce srdečně zve zájemkyně a zájemce o stipendijní pobyt v Rakousku anebo o projektovou spolupráci v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko na webináře, které se konají 29. září 2021 od 15 hodin a 30. září 2021 od 15 hodin.   AKTION ČR-Rakousko: Webinář pro zájemce o stipendijní pobyt v Rakousku Pokud plánujete v letním semestru 2022 vyjet na stipendijní […]

Přihlaste se k odběru novinek