Freemover

 Freemover

Některé fakulty VŠE nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň svou domácí fakultu a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí.

Program Freemover není totéž co výměnný program, který je zajišťován na úrovni VŠE. U programu Freemover neprobíhá výměna studentů. Jde o Vaši individuální mobilitu tj. studijní pobyt na zahraniční škole, který si sami vyjednáte dle svého studijního zaměření a na který můžete od své fakulty obdržet finanční příspěvek, a to za předpokladu splnění daných podmínek. Pokud se na dané škole hradí školné, musíte počítat s tím, že jej budete muset uhradit.

Po přijetí zahraniční univerzitou prosím přepošlete na OZS (ozs@vse.cz) Akceptační dopis a kompletně podepsaný Study Abroad Course Plan (ke stažení níže).

CEEPUS Freemover

Studenti VŠE mají také možnost zajistit si Freemover pobyt ve vybraných zemích v rámci sítě CEEPUS, a obdržet na svou individuální mobilitu stipendium. V tomto případě student oslovuje zahraniční univerzitu, kde by si přál studovat, samostatně a posléze provede online registraci na webu CEEPUS. Podrobnosti k přihlašování jsou k dispozici na webové stránce Národní CEEPUS kanceláře.

 • Termín podání přihlášky prostřednictvím www.ceepus.info je 30. listopadu pro následující letní semestr.
 • K této on-line přihlášce je potřeba přiložit:
  • akceptaci/dopis o přijetí z hostitelské univerzity „CEEPUS Letter of Acceptance“  zahrnující potvrzení o zbavení povinnosti platit případné poplatky za studium v zahraničí,
  • dva doporučující dopisy „CEEPUS – Letter of Recommendation“ z domovské univerzity (jeden podepsaný proděkanem pro zahraniční styky a druhý proděkanem pro pedagogiku příslušné fakulty),
  • stručný popis náplně studijního pobytu v poli Motivation v přihlášce.

Po přijetí zahraniční univerzitou prosím přepošlete na OZS (ozs@vse.cz) Akceptační dopis a kompletně podepsaný Study Abroad Course Plan (ke stažení níže).

 Finanční příspěvek na pobyt (stipendium)
  • Stipendium je určené na ubytování a stravování a je vypláceno v hostitelské zemi.
  • Studenti neobdrží žádné stipendium od VŠE, neboť dle pravidel financování programu CEEPUS pobírají stipendium na hostitelské škole (výše stipendia je pro každou zemi jiná, lze ji dohledat v dolní části webové stránky CEEPUS pod vlajkou daného státu).
 Další informace