Freemover

Freemover

Některé fakulty VŠE nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň svou domácí fakultu a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí.

Program Freemover není totéž co výměnný program, který je zajišťován na úrovni VŠE. U programu Freemover neprobíhá výměna studentů. Jde o Vaši individuální mobilitu tj. studijní pobyt na zahraniční škole, který si sami vyjednáte dle svého studijního zaměření a na který můžete od své fakulty obdržet finanční příspěvek, a to za předpokladu splnění daných podmínek. Pokud se na dané škole hradí školné, musíte počítat s tím, že jej budete muset uhradit.

Po přijetí zahraniční univerzitou prosím přepošlete na OZS (ozs@vse.cz) Akceptační dopis a kompletně podepsaný Study Abroad Course Plan (ke stažení níže).

CEEPUS Freemover

Studenti VŠE mají také možnost zajistit si Freemover pobyt v zemích zapojených do programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) a na svou individuální mobilitu zažádat o CEEPUS stipendium. V tomto případě student samostatně oslovuje zahraniční univerzitu (která není partneskou školou VŠE v rámci programu Erasmus+), kde by si přál studovat a posléze provede online registraci na webu CEEPUS. Podrobnosti k přihlašování jsou k dispozici na webové stránce Národní CEEPUS kanceláře.

Dále si pak samostatně požádá o CEEPUS grant jako Freemover mimo CEEPUS sítě:

 • Termín podání žádosti o CEEPUS grant/stipendium prostřednictvím www.ceepus.info je 30. listopadu pro následující letní semestr.
 • K této on-line přihlášce je potřeba přiložit:
  • akceptaci/dopis o přijetí z hostitelské univerzity „CEEPUS Letter of Acceptance“  zahrnující potvrzení o zbavení povinnosti platit případné poplatky za studium v zahraničí,
  • dva doporučující dopisy „CEEPUS – Letter of Recommendation“ z domovské univerzity (jeden podepsaný proděkanem pro zahraniční styky a druhý proděkanem pro pedagogiku příslušné fakulty),
  • stručný popis náplně studijního pobytu v poli Motivation v přihlášce.

V případě obdržení CEEPUS stipendia a přijetí zahraniční univerzitou prosíme o informování OZS (ozs@vse.cz) a zaslání Akceptačního dopisu (vystaveného přijímající zahraniční školou) a kompletně podepsaného Study Abroad Course Plan (ke stažení níže).

 Finanční příspěvek na pobyt (CEEPUS grant/stipendium)
  • Stipendium je vypláceno v hostitelské zemi po příjezdu na zahraniční školu a je určené na ubytování a stravování.
  • Studenti neobdrží žádné stipendium od VŠE, neboť dle pravidel financování programu CEEPUS pobírají stipendium v hostitelské zemi (výše stipendia je pro každou zemi jiná, lze ji dohledat v dolní části webové stránky CEEPUS pod vlajkou daného státu).
 Další informace