Financování mobility

Mobility jsou financovány na základě pravidel programu Erasmus+.

V kalendářním roce 2024 jsou rozpočty na jednotlivé mobility navýšeny o 30% z účelových prostředků prorektorky pro mezinárodní vztahy.

 

Upozornění: vzhledem k omezeným finančním prostředkům E+ lze financovat 2 mobility/osobu během akademického roku 2023/2024 (tj. od září/2023 do června/2024).

 

Maximální výše rozpočtu je stanovena dle sazeb na pobytové a cestovní náklady a délky mobility:

  1. sazby na pobytové náklady pro jednotlivé země
  2. sazba na cestovní náklady se určuje dle kilometrové vzdálenosti mezi sídlem VŠE a místem, kde se nachází přijímající instituce vypočítané „kalkulátorem vzdáleností“ Evropské komise: 100 a 499 km = 180 EUR/os., mezi 500 a 1999 km = 275 EUR/os., mezi 2000 a 2999 km = 360 EUR/os.
  3. délkou mobility (ve dnech) pro výpočet grantu se rozumí: počet dní aktivity na místě (+ případně dny na cestu)
  • začátek aktivity = první den na zahraniční instituci
  • konec aktivity =  poslední den na partnerské škole
  • dny na cestu = k celkové době trvání aktivity je možné přičíst 1 den na cestu před zahájením aktivity a 1 den po jejím ukončení na zahraniční škole

Finanční podpora je poskytována dle skutečně vynaložených nákladů (součet pobytových a cestovních) do maximální výše rozpočtu navýšeného o 30% (platí pro rok 2024).

V případě přečerpání je na vysílaném zaměstnanci, aby si zjistil možnost dofinancování z fakultních zdrojů.

Uznatelné náklady jsou: stravné (vypočítané ve vyúčtování dle průběhu cesty), ubytování, letenky/jízdenky, MHD v místě pobytu, cestovní pojištění zajištěné VŠE.

Hrazeno není kapesné!

 

Cestovní příkaz (CP) /vyúčtování

CP – postup pro vyjíždějícího zaměstnance:

  1. Zadat CP prostřednictvím zaměstnaneckého portálu https://zam.vse.cz/ s klasifikací úhrady: 9035_ÚP903533. Informace k zakládání CP jsou k dispozici: https://eo.vse.cz/situace/praccesta/.
  2. CP vytištěný a podepsaný vysílaným zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným předat na OZS nejpozději 14 dní před plánovaným nástupen na zahraniční pracovní cestu.

Cestovní pojištění zajišťuje na základě odeslaného cestovního příkazu Ekonomický odbor: https://eo.vse.cz/situace/praccesta/pojisteni/.

 

Záloha na pracovní cestu – zaslání na bankovní účet

Zaměstnancům doporučujeme, aby si před výjezdem požádali o zálohu na pracovní cestu a nechali si ji poslat na svůj bankovní účet.

Postup: žádá se v cestovním příkaze zadáním požadované částky v CZK, a to vybráním karty „Přepokládané náklady -> záložka “Součty, záloha”. Oddělení CP Ekonomického odboru zajistí zaslání zálohy na Vámi zadaný bankovní účet na kartě „Příkaz“ -> pole „Další pokyny, poznámky“.

 

Vyúčtování

Do 14 dnů po návratu předat vytištěné a podepsané vyúčtování na OZS.