Financování mobility

Financování výukové mobility

Mobility jsou financovány na základě pravidel programu Erasmus+.

 

Upozornění: vzhledem k omezeným finančním prostředkům E+ lze financovat 2 mobility/osobu během akademického roku 2023/2024 (tj. od září/2023 do června/2024).

 

  1. Maximální výši rozpočtu stanoví OZS dle sazeb na pobytové a cestovní náklady.
  2. Pobytové náklady: sazby/den pro jednotlivé země
  3. Sazba pro cestovní náklady se určuje dle vzdálenosti sídla vysílající VŠ a místa, kde se nachází přijímající instituce dle „kalkulátoru vzdáleností“ Evropské komise: 100 a 499 km = 180 EUR/os., mezi 500 a 1999 km = 275 EUR/os., mezi 2000 a 2999 km = 360 EUR/os.
  4. Délkou mobility pro výpočet grantu se rozumí:
  • začátek aktivity = první den, kdy je vyžadována přítomnost na zahraniční instituci
  • konec aktivity =  poslední den, kdy je vyžadována přítomnost na partnerské škole
  • dny na cestu = k celkové době trvání aktivity je možné přičíst 1 den na cestu předcházející zahájení aktivity na přijímají instituci a 1 den po ukončení aktivity na zahraniční instituci

Cesta je financována na základě reálně vynaložených nákladů, které jsou uvedeny ve „vyúčtování zahraniční pracovní cesty“ a to do maximální výše grantu (vypočteného dle informací výše). V případě přečerpání je na vysílaném zaměstnanci, aby si zjistil možnost dofinancování z fakultních zdrojů.

Z grantu je hrazeno: stravné (automaticky vypočítané ve vyúčtování dle průběhu cesty), ubytování, letenky/jízdenky, MHD v místě pobytu, cestovní pojištění zajištěné VŠE a to do maximální výše grantu stanoveného pro konkrétní mobilitu.

Hrazeno není kapesné!

AKTUÁLNĚ: počínaje lednem 2024 stanovené rozpočty na jednotlivé mobility budou z účelových prostředků prorektorky pro mezinárodní vztahy navýšeny o 30%.

 

Cestovní příkaz (CP) /vyúčtování

CP – postup pro vyjíždějícího zaměstnance:

  1. Zadat CP prostřednictvím zaměstnaneckého portálu https://zam.vse.cz/ s klasifikací úhrady: 9035_ÚP903512. Informace k zakládání CP jsou též k dispozici: https://eo.vse.cz/situace/praccesta/.
  2. CP vytištěný a podepsaný vysílaným zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným předat na OZS.
  3. Cestovní pojištění zajišťuje na základě CP Ekonomický odbor: https://eo.vse.cz/situace/praccesta/pojisteni/.

Doporučení:

Zaměstnancům vysoké školy doporučujeme, aby si před výjezdem požádali o zálohu na pracovní cestu a to při zakládání cestovních příkazů. Bližší informace naleznete na stránkách EO VŠE, resp. https://zam.vse.cz/.

Vyúčtování

Do 14 dnů po návratu předat vytištěné a podepsané vyúčtování (se všemi přílohami) na OZS.