Krátkodobé pobyty

  • semináře, konference apod.;
  • případná finanční podpora těchto typu pobytů je v gesci proděkanů pro vědu příslušných fakult, příp. prorektorky pro vědu a výzkum;
  • možnost získání finanční podpory se vztahuje pouze na posluchače interního/prezenčního doktorandského studia.
  • podrobné informace o financování naleznete v katalogu podpor oddělení vědy a výzkumu: zde.