Pracovní stáže v zahraničí

Možnost realizovat pracovní stáž v zahraničí během studia na VŠE je v současnosti otevřena pro studenty všech fakult. Podmínky na jednotlivých fakultách se však liší – na některých fakultách je tato možnost otevřena pouze studentům vybraného stupně studia, příp. konkrétního oboru, na některých fakultách je možné realizovat pouze pracovní stáž v rámci programu Erasmus+, jinde je možné vycestovat i do mimoevropských zemí s finanční podporou v různé výši, liší se i kreditové ohodnocení předmětů, za které jsou pracovní stáže v zahraničí uznány do studia na VŠE.

Detailní podmínky včetně kontaktních osob jsou k dispozici na webových stránkách/intranetu jednotlivých fakult.

FFÚ: Zahraniční stáž (pro navazující magisterské obory); MIFA Internship
FMV: Praxe a stáže
FPH: Odborné praxe v zahraničí (pro bakalářské obory); Odborné praxe v zahraničí (pro obor Management a Arts Management); CEMS MIM Internships
FIS: Odborná stáž v zahraničí 
NF: Praxe a stáže
FM: Odborná stáž

Tipy pro hledání pracovní stáže v zahraničí

Při hledánízahraniční instituce a vyjednávání podmínek pobytu postupuje každý student individuálně, lze využít níže uvedených informačních zdrojů:

Zkušenosti studentů

Marek Pokorný (FMV) – CzechTrade Paris, Francie

„Mnoho lidí kolem mi říkalo, že vyjet během pandemie COVIDu nelze a když už vyjedu, vůbec si to neužiju. Realita? Ano, moje cesta se sice podobala spíše jízdě na horské dráze než rozvážné pařížské procházce, ale o to více jsem toho zažil. Pestré to bylo hned ze začátku, jelikož se v únoru těsně před mým odjezdem uzavřely německé hranice s ČR. Bylo tak nutné stornovat levnou autobusovou jízdenku a přepravit se letecky. Před působením v CzechTrade jsem si potřeboval trochu oprášit francouzštinu. Díky chladnému bytu jsem měl hned příležitost poradit se s prodejci elektroniky o vhodném topení. Ještě lepší lekcí francouzštiny nicméně byla jeho reklamace, protože hned po prvním zapojení mi topení v bytě vybouchlo. 😃 Mé pocity v těch chvílích by zajisté někdo definoval jako kulturní šok, já tomu raději říkal smůla…  

Hned během prvního měsíce jsem ale objevil krásu Paříže se vším všudy. Typické víkendové demonstrace, každodenní rutina v podobě nákupu čerstvé bagetky, nepřehledný silniční provoz. Začal jsem se cítit jako pravý Pařížan. Když se oteplovalo, přidal jsem se navíc k aktivním běžcům v Lucemburské zahradě, kde nebylo výjimkou potkat také vitální 80-ti leté staříky-běžce. S kvalitním francouzským jídlem jsem konečně přišel na jejich savoir-vivre. 😉 

Když jsem se nasytil francouzskou atmosférou, přešel jsem na český ostrůvek, který se nachází na 18 rue Bonaparte. V tomto domě sídlila prozatímní československá vláda před vznikem ČSR v roce 1918, a proto jsem sem vždy vcházel s patřičnou úctou. Práce v CzechTrade byla rozmanitá, ač mnohdy zodpovědná – od procházky na poštu až k důležité konferenci, která měla za účel propojit českého výrobce s potenciálními francouzskými odběrateli. Během stáže jsem si často začal uvědomovat, jak potřebnou úlohu ve světě mají zastoupení CzechTrade, ale i Česká centra či CzechTourism. Můžeme být právem hrdí na jejich skvělou práci. 😊 

Dalším zájemcům bych chtěl vzkázat, ať neváhají a hlásí se na svá vysněná místa za jakýchkoliv okolností. Ideální podmínky nenastanou nikdy a je škoda si nechat takovou příležitost proplout mezi prsty!“