CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

  • Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; zapojena je též Priština-Kosovo.
  • Program mohou využít studenti a pedagogové veřejných vysokých škol.
  • Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako freemover).

VŠE je zapojena do sítě Amadeus, která vznikla již v akademickém roce 1994/1995 a jejímž koordinátorem je Wirtschaftsuniversität Wien/Vienna University of Economics and Business.

 

Pedagogové se mohou do programu CEEPUS zapojit:

1.) v rámci sítě Amadeus: podrobnosti a termíny týkající se výběrového řízení na místa v rámci sítě jsou zveřejňovány na hlavní webové stránce OZS

nebo

2.) v režimu freemover: vyučující si zajistí přijetí na jím vybrané zahraniční vysoké škole, která je zapojena do programu CEEPUS a k 30.11. předloží on-line formulář na www.ceepus.info s žádostí o CEEPUS grant. Výjezdy se uskutečňují pouze v následujícím letním semestru daného akademického roku.

 

Financování pobytu (stipendium)

  • Stipendium je vypláceno v hostitelské zemi (je určené na ubytování a stravování); cestovné proplácí vysílající vysoká škola.
  • Výše stipendia je pro každou zemi jiná a částku lze dohledat pod vlajkou příslušné země.

 

Kontaktní osoba na VŠE: Ing. Radka Vaváková, Oddělení zahraničních styků, radka.vavakova@vse.cz, 224 098 554

Webové stránky programu v ČR: http://www.dzs.cz/cz/ceepus/