Obecné podmínky

V rámci nového programového období Erasmus+ 2021-2027 mohou doktorandi využívat grant Erasmus+ i na krátkodobé mobility za účelem studia či stáže v zahraničí.

  • Krátkodobé výzkumné stáže nebo studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ může absolvovat posluchač prezenční i kombinované formy doktorského studia.
  • Krátkodobé pobyty mohou být uskutečněny na zahraniční instituci programové zemi Erasmus+.
  • Délka krátkodobého pobytu může být 10-30 dní.
  • Finanční podporu na zahraniční mobilitu lze čerpat i opakovaně.
Délka (dny)
Výše stipendia Výše jednorázového příspěvku pro studenty s omezenými příležitostmi
do 14. dne aktivity 70 €/den 100 €
od 15. do 30. dne aktivity 50 €/den 150 €

Preferovaným typem zahraničního pobytu je výzkumná stáž a to i v případě pobytu na vysokoškolské instituci, zejména z důvodu jednodušší administrativy – u stáže není nutné uzavírat meziinstitucionální smlouvu s partnerskou vysokoškolskou institucí, pobyt probíhá na základě souhlasu přijímající instituce např. i ve formě dohody s konkrétním profesorem.

Účast na konferenci nelze realizovat jako pobyt v rámci programu Erasmus+, pro podporu krátkodobých pobytů jiného typu do 10 dnů lze využít financování dle Katalogu podpor Oddělení vědy a výzkumu VŠE.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. se zdravotním znevýhodněním, s ekonomickou překážkou nebo s dětmi/závislými osobami mohou požádat o navýšení grantu.

Doktorand, který má na VŠE zaměstnanecký poměr, může využít v rámci programu Erasmus+ i možností školení nebo výukových pobytů v zahraničí.