Administrativní postup

V akademickém roce 2023/2024 (tj. od 9/2023 do 6/2024) může pedagog realizovat až 2 výukové pobyty.

Plánuje-li pedagog výukovou mobilitu na zahraniční instituci, pak je třeba postupovat dle následujících kroků:

 

Před výjezdem

1. Předjednat si výukovou mobilitu na zahraniční instituci.

2. Ověřit si na OZS existenci příp. aktuálnost Erasmus+ Inter-institucionální smlouvy na výukové mobility s příslušnou zahraniční univerzitou.

3. Předložit vyplněný a kompletně podepsaný Mobility Agreement for Teaching (ke stažení níže), tj. program výuky (stačí sken dokumentu).

4. Založit si cestovní příkaz (CP) a vytištěný s podpisem svým a svého nadřízeného (vedoucí katedry/děkan fakulty) předat OZS. Bližší informace k CP: Ekonomický odbor-pracovní cesta.

5. Uzavřít „Účastnickou smlouvu na výukový pobyt“ – smlouvu připraví OZS a zaměstnance vyzve k podpisu.

Důležité upozornění:

   • Proces podepisování Erasmus+ Inter-institucionální smlouvy a připravování mobility po administrativní stránce (tzn. Mobility Agreement, cestovní příkaz, účastnická smlouva) může být paralelním procesem!
   • Zájemci, kteří dosud výukovou mobilitu nerealizovali, nechť si domluví osobní konzultaci s koordinátorkou pro výjezdy zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ na OZS a domluví se na přesném postupu!

   

  Po návratu

  6. Doložit potvrzenou délku pobytu a počtu odučených hodin zahraniční školou na formuláři Confirmation.

  7. Vyplnit zprávu účastníka (EU SURVEY) v databázi mobilit Evropské komise – zaměstnanec bude k vyplnění vyzván automaticky vygenerovaným emailem s linkem na formulář. PDF vyplněné zprávy zaslat na email: radka.vavakova [at] vse.cz

  8. Předat vyplněné a podepsané „Vyúčtování zahraniční pracovní cesty“ na OZS.