Základní informace

Úvod

Erasmus+ je program EU, který podporuje mezinárodní výjezdy a spolupráci.

Cílem mobilit školení je podpořit profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků VŠ.

Grant nelze využít na KONFERENCE!

 

Země zapojené do programu

 

KDO se může zapojit

Zaměstnanec VŠE v Praze.

 

Aktivita školení – pravidla programu
  • délka aktivity: min. 2 dny (obvyklá délka mobility zaměstnance VŠE je 5 – 7 dní)
  • uznatelný typ aktivity: cílem je profesní rozvoj pracovníka formou školení (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti, odborný kurz  
  • přijímající instituce: partnerská vysokoškolská škola nebo jakékoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání