Programové země Erasmus+

27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko 
Další: Velká Británie*

*V novém projektovém období 2021-2027 již Velká Británie není programovou zemí Erasmus+, ale partnerskou zemí. Výjezdy studentů do Velké Británie však mohou být do AR 2021/2022 financovány z projektu 2014-2020.