Základní informace

Úvod

Erasmus+ je program EU, který podporuje mezinárodní výjezdy a spolupráci.

Výukové mobility umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských škol vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.

 

Země zapojené do programu

 

KDO se může zapojit

Zaměstnanec VŠE v Praze. Zkušenosti s výukovými pobyty pedagogických zaměstnanců VŠE naleznete zde.

 

Výukový pobyt – pravidla programu
  • délka aktivity: min. 2 dny (obvyklá délka aktivity pedagoga VŠE v zahraničí je 5 – 7 dní)
  • počet výukových hodin: min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu
  • přijímající instituce: zahraniční vysoká škola, se kterou musí mít VŠE uzavřenu Inter-institutionální smlouvu na výměnu akademických pracovníků

Existuje možnost „kombinované mobility“, tj. spojení min. 4 hodin výuky a aktivity školení (platí pro týden či kratší dobu pobytu). Prioritu však stále mají výukové mobility s 8 hodinami výuky.