Financování mobility

 

Financování mobilit školení

Mobility jsou financovány na základě pravidel programu Erasmus+.

 

Upozornění: vzhledem k velkému zájmu o mobility zaměstnanců není možné financovat jazykové kurzy v zahraničí.

 

Maximální výše rozpočtu je stanovena dle sazeb na pobytové a cestovní náklady a délky mobility:

  1. sazby na pobytové náklady pro jednolivé země
  2. sazba na cestovní náklady se určuje dle kilometrové vzdálenosti mezi sídlem VŠE a místem, kde se nachází přijímající instituce vypočítané „kalkulátorem vzdáleností“ Evropské komise: 100 a 499 km = 180 EUR/os., mezi 500 a 1999 km = 275 EUR/os., mezi 2000 a 2999 km = 360 EUR/os.
  3. délkou mobility (ve dnech) pro výpočet grantu se rozumí: počet dní aktivity na místě (+ případně dny na cestu)
  • začátek aktivity = první den na zahraniční instituci
  • konec aktivity =  poslední den na partnerské škole
  • dny na cestu = k celkové době trvání aktivity je možné přičíst 1 den na cestu před zahájením aktivity a 1 den po jejím ukončení na zahraniční škole

 

Finanční podpora je poskytována dle skutečně vynaložených nákladů (součet pobytových a cestovních) do maximální výše rozpočtu.

V případě přečerpání je na vysílaném zaměstnanci, aby si zjistil možnost dofinancování z fakultních zdrojů.

Uznatelné náklady jsou: stravné (vypočítané ve vyúčtování dle průběhu cesty), ubytování, letenky/jízdenky, MHD v místě pobytu, cestovní pojištění zajišťované VŠE, poplatek za školení.

Hrazeno není kapesné!

 

Cestovní příkaz (CP)/Vyúčtování

CP – postup pro vyjíždějícího zaměstnance:

  1. Zadat CP prostřednictvím zaměstnaneckého portálu http://zam.vse.cz s klasifikací úhrady: 9035_ÚP903512. Další informace jsou k dispozici: https://eo.vse.cz/situace/praccesta/.
  2. CP vytištěný a podepsaný vysílaným zaměstnancem a jeho přímým nadřízený předat na OZS.

 

Záloha na pracovní cestu – zaslání na bankovní účet

Zaměstnancům doporučujeme, aby si před výjezdem požádali o zálohu na pracovní cestu a nechali si ji poslat na svůj bankovní účet.

Postup: žádá se v cestovním příkaze zadáním požadované částky v CZK, a to vybráním karty „Přepokládané náklady -> záložka “Součty, záloha”. Oddělení CP Ekonomického odboru zajistí zaslání zálohy na Vámi zadaný bankovní účet na kartě „Příkaz“ -> pole „Další pokyny, poznámky“.

 

Vyúčtování

Do 14 dnů po návratu předat vytištěné a podepsané vyúčtování (se všemi přílohami) na OZS.