Letní a zimní školy

Studenti si sami vyhledají konkrétní letní odbornou školu a osloví danou instituci. Studenti si svůj krátkodobý studijní pobyt samostatně zajistí.

Pokud je organizátorem letní školy instituce, s níž má VŠE partnerskou dohodu o vzájemné výměně studentů, a která nabízí studentům z partnerských škol zahrnutí jejich účasti do výměnného programu mezi oběma školami (často označováno jako nominace), není bohužel možné, aby VŠE na tento princip přistoupila (důvodem je, že zájemci o letní školy neprocházejí výběrovým řízením pořádaným OZS VŠE).

Na stránkách OZS jsou zveřejňovány pouze takové nabídky letních programů, jejichž organizátor požádá OZS/VŠE o propagaci své nabídky, nejde tedy v žádném případě o vyčerpávající přehled možností.

 

Nabídka letních  a zimních škol