Erasmus+: pozvaní odborníci z podniku (výukový pobyt)

Z důvodu omezeného rozpočtu v rámci projektu Erasmus+ jsou nyní upřednostňovány outgoing výukové mobility.

 

Vysoké školy mají možnost pozvat na výukovou mobilitu odborníka z praxe. Expert je placen ze zdrojů programu Erasmus+.

 

Kdo se může zapojit:

zaměstnanec z instituce/podniku z programové země a touto organizací může například být:

 • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
 • výzkumná instituce
 • nadace
 • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby

 

Upozornění: tuto nabídku nemůže využít freelancer, ani zaměstnanec zahraniční vysokoškolské instituce.

 

Podmínky výukového pobytu:

 • minimální délka pobytu je 1 den
 • není stanoven počet výukových hodin, tj. odborník nemusí odučit 8 hodin, jako je tomu u vyjíždějících zaměstnanců VŠ
 • administrativní povinnosti spojené s touto mobilitou: „Mobility Agreement“ (program výuky), účastnická smlouva tj. „Grant Agreement“ (připravuje OZS), vyplnění zprávy z mobility v databázi mobilit Evropské komise „Beneficiary Module“, „Confirmation“ (tj. potvrzení o délce pobytu, připravuje OZS, podepisuje přijímající katedra)

 

Financování pobytu:

 • Erasmus+ grant na pobytové dny v ČR: 119 EUR/den
 • příspěvek na dopravu dle pravidel E+: dle distančního kalkulátoru Evropské komise: 100 a 499 km = 180 EUR/os., mezi 500 a 1999 km = 275 EUR/os., mezi 2000 a 2999 km = 360 EUR/os.

 

Příklad výpočtu grantu:

Přijíždějící expert z praxe (Paříž, Francie) přiletí v den, kdy má domluvenou výuku na hostující VŠ a odletí následujíc den. Mobilita tedy trvá 2 dny. Dle distančního kalkulátoru je vzdálenost mezi Prahou a Paříží: 883.36 km. Maximální výše Erasmus+ grantu je: 2 dny x 119 EUR + 275 EUR = 513 EUR.

 

V případě zájmu o pozvání odborníka z praxe se pro ověření možnosti financování mobility (a aktuálně dostupných zdrojů) obracejte na OZS: radka.vavakova [at] vse.cz.