Výukové pobyty mimo Erasmus+

Základní informace

Na základě dlouhodobé poptávky po možnostech výukových pobytů do mimoevropských zemí (resp. zemí mimo program Erasmus+) byl vytvořen fond na financování 30 mobilit v průběhu kalendářního roku 2024.   

Pro jednotlivou mobilitu je určena paušální částka ve výši maximálně 50.000 CZK* určená na pokrytí cestovní a pobytových nákladů.  Na náklady přesahující tuto částku je třeba si zajistit dofinancování z fakultních zdrojů.

* S platností od 29.04.2024 je paušální částka pro jednotlivou mobilitu zvýšena na 50.000CZK.

 

Výukový pobyt – pravidla programu
  • počet výukových hodinmin. 8 hodin za mobilitu, resp. 4 hodiny výuky v případě dalších odborných aktivit na hostitelské škole

 

Administrativní postup

Plánuje-li pedagog výukovou mobilitu na zahraniční instituci, pak je třeba postupovat dle následujících kroků:

1. Předjednat si výukovou mobilitu na zahraniční instituci.

2. Předložit vyplněný a kompletně podepsaný Mobility Agreement for Teaching (ke stažení níže), tj. program výuky (schválení vedoucího katedry a proděkana pro zahraniční vztahy + potvrzení od zahraniční institucestačí sken dokumentu).

3. Založit si  cestovní příkaz (CP) prostřednictvím zaměstnaneckého portálu https://zam.vse.cz/ s klasifikací úhrady: 9014_RP901442. Informace k zakládání CP jsou též k dispozici: https://eo.vse.cz/situace/praccesta/. Vytištěný dokument s podpisem svým a svého nadřízeného (vedoucí katedry/děkan fakulty) předat OZS.

4. Do 14 dnů po návratu předat vytištěné a podepsané vyúčtování (se všemi přílohami) na OZS. Na RP901442 bude uvedeno max. 50.000 CZK, zbylé náklady budou zaúčtovány na fakultní zdroj.

 

Kontaktní osobou na OZS VŠE pro výukové mobility mimo Erasmus+ je Ing. Jana Snížková, jana.snizkova [at] vse.cz.

Výukové pobyty mimo Erasmus+