Hostující profesoři na VŠE

Působení zahraničních akademických pracovníků (dále jen hostující profesoři) na škole je jednou z priorit vedení VŠE v Praze. Pro odborná pracoviště jsou hostující profesoři základem pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné.

V případě zájmu o udělení mimořádné odměny hostujícímu profesorovi z účelových prostředků prorektorky pro mezinárodní vztahy zašle zástupce přijímající fakulty/katedry alespoň 2 měsíce před příjezdem hostujícího profesora žádost na sekretariát prorektorky pro mezinárodní vztahy. Žádost podepsanou proděkanem pro mezinárodní vztahy příslušné fakulty lze zaslat na email: jana.pulkrabkova@vse.cz.

Hostujícímu profesorovi lze udělit mimořádnou odměnu z účelových prostředků prorektorky pro mezinárodní vztahy formou dohody o provedení práce při respektování následujících pravidel (tato pravidla platí pro akademický rok 2023/2024):

  • hostující profesor je zaměstnancem zahraniční vysoké školy, pokud se jedná o vysokoškolského učitele v důchodovém věku, může výjimku udělit prorektorka pro mezinárodní vztahy;
  • hostující profesor odučí předmět v minimálním rozsahu 3 ECTS;
  • výuka probíhá minimálně 3 dny;
  • předmět musí být nabízen přes registrace v InSIS;
  • výuka probíhá prezenčně, pokud by byla realizována online formou, je třeba souhlas děkana a odměna bude snížena;
  • hostující profesor nemá české občanství;
  • hostující profesor z nečlenských zemí EU má platné vízum;
  • hostující profesor může být odměněn pouze za jeden předmět/semestr.

VŠE navíc nabízí úhradu nákladů za ubytování hostujícího profesora v University hotelu v areálu kolejí Jarov z účelových prostředků prorektorky pro mezinárodní vztahy, a to po dobu jednoho týdne. Ubytování v University hotelu je možné poskytnout, pokud hostující profesor zajistí výuku uceleného akreditovaného kurzu (nikoli jednotlivé přednášky či semináře). VŠE nehradí náklady na ubytování mimo University hotel.

Hostující profesor může po dobu svého pobytu využívat kanceláře v Rajské budově (RB 526 a RB 542).

Aktuální informace/formuláře/detailní postup zajištění pobytu/podmínky odměňování týkající se hostujících profesorů naleznete na sharepointu prorektorky pro mezinárodní vztahy.

Pro financování pobytu hostujícího profesora lze také využít zdroje z Fullbrightovy komise, FRVŠ, bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus+, různých nadací atp. V tomto případě je nutné, aby si hostující profesor ověřil podmínky pro využití těchto zdrojů na své domovské univerzitě.

Pokud má přijímající fakulta/katedra zájem o zařazení kurzu HP do nabídky pro výměnné zahraniční studenty, informuje o jeho vypsání Oddělení zahraniční styků (exchange@vse.cz).

Fakulta/katedra dále ve spolupráci s pedagogickým odd. (popř. se SIFem fakulty) zajistí vložení poznámky ke kurzu do InSIS: termín konání kurzu, informace o hostujícím profesorovi (registrace a sylabus).

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Pulkrábková

Asistentka prorektorky pro mezinárodní vztahy

NB 156, l. 5799, email: jana.pulkrabkova@vse.cz