Zhodnocení pobytu akademickým pracovníkem

Zhodnocení pobytu podepsané akademickým pracovníkem ze zahraniční instituce (školitel, vedoucí projektového týmu, tutor, garant programu…) bude postoupeno školiteli, vedoucímu katedry a proděkanovi pro zahraniční vztahy na příslušné fakultě.

  • Zhodnocení je třeba do 14 dnů od ukončení mobility nahrát v PDF/jpeg do checklistu v InSIS.