Účastnická smlouva/Grant Agreement

 
 • Podklady pro podpis Účastnické smlouvy:
  • kopie akceptačního dopisu,
  • akademický kalendář partnerské univerzity (podklad pro stanovení co nejpřesnější doby pobytu),
  • kompletně podepsaný Learning Agreement,
  • vyplněný jazykový test OLS,
  • formulář bankovního spojení (ke stažení v sekci Download)
   • 2 vyplněné a podepsané originály (ne kopie!) – odevzdat/zaslat poštou na OZS.
   • Účet uváděný ve formuláři bankovního spojení musí být veden u finančního ústavu v České republice, měna účtu není stanovena (stipendium je posíláno v EUR).
 • Návrh účastnické smlouvy je nahrán studentovi do jeho Úložiště dokumetů v InSIS.
 • Podpis účastnické smlouvy probíhá obvykle osobně tj. u koordinátorky na OZS v úředních hodinách. Po domluvě lze vyřešit korespondenčně či v zastoupení.