Confirmation of Study Period

Confirmation of Study Period dokládá délku pobytu na zahraniční vysokoškolské instituci a slouží jako podklad pro vyplacené stipendium.

  • Dokument je třeba do 14 dnů od ukončení pobytu nahrát do checklistu v InSIS a následně jeho originál odevzdat na OZS.

V případě, že bude studijní a výzkumný pobyt zkrácen, bude doktorand část vyplaceného stipendia vracet.