Learning Agreement (LA)

Studijní smlouva – trojstranná dohoda mezi doktorandem, VŠE a zahraniční hostitelskou školou = schválení předmětů, které bude doktorand na zahraniční škole studovat. Nutno schválit před odjezdem do zahraničí, změny předmětů jsou obvykle možné po příjezdu na místo studia.

  • Za VŠE podepisuje Learning Agreement příslušný školitel doktoranda/ vedoucí katedry/ proděkan pro zahraniční vztahy/ proděkan pro vědeckou činnost/doktorské studium.

 

LA Before Mobility – Studijní a výzkumné pobyty

Doktorandi vyplňují Online Learning Agreement for Studies.

  • Doktorand obdrží email z adresy support@erasmusapp.eu s linkem na svůj online profil.
  • Po zvolení hesla vyplní potřebné údaje do Online Learning Agreementu (OLA) a následně předměty, které chce v zahraničí studovat (tabulka A), a informaci, jak se budou předměty po návratu na VŠE uznávat (tabulka B).
  • Dokument doktorand podepíše online (myší či pomocí touchpadu) a na závěr odešle ke schválení. Odpovědná osoba na VŠE dokument buď schválí svým podpisem, či vrátí s připomínkami. Následně online podepíše zahraniční univerzita.
  • Learning Agreement podepsaný od všech tří stran je třeba nahrát v PDF do checklistu v InSIS ještě před podepsáním účastnické smlouvy.

 

LA Before Mobility – Praktická výzkumná stáž

Doktorandi vyplňují  Learning Agreement for Traineeships v papírové podobě (ke stažení níže).

  • Do LA Before Mobility vyplní doktorand vyplní náplň a průběh (programme of traineeships, monitoring and evaluation plan, atd.) své praktické výzkumné stáže (tabulka A). Současně uvede, jak bude jeho stáž uznána do studia (tabulka B) a další informace o podmínkách svého pobytu na zahraniční instituci (tabulka C).
  • Learning Agreement podepsaný od všech tří stran je třeba nahrát v PDF do checklistu v InSIS ještě před podepsáním účastnické smlouvy. (Stačí naskenovaná kopie. Originál není vyžadován.)

 

LA During Mobility

  • Learning Agreement During the Mobility je strana změn, která zachycuje pouze změny oproti schválenému plánu studia/stáže v LA Before Mobility.
  • Kompletně podepsaný dokument doktorand nahraje do checklistu v InSIS nejpozději do 14 dnů po skončení mobility.