Learning Agreement (LA)

 

Studijní smlouva – trojstranná dohoda mezi doktorandem, VŠE a zahraniční hostitelskou školou = schválení předmětů, které bude doktorand na zahraniční škole studovat. Nutno schválit před odjezdem do zahraničí, změny předmětů jsou obvykle možné po příjezdu na místo studia.

  • Za VŠE podepisuje Learning Agreement příslušný školitel doktoranda/ vedoucí katedry/ proděkan pro zahraniční vztahy fakulty.
  • Všechny zapsané předměty musí být uznatelné do studia na VŠE.

LA Before Mobility

  • Do Learning Agreement Before the Mobility doktorand vyplní předměty, které chce v zahraničí studovat, a informaci, jak se budou předměty po návratu na VŠE uznávat. Obě části studijního programu, resp. tabulka A a B musí být vyplněné a součtem kreditů se rovnat.
  • Learning Agreement podepsaný od všech tří stran (tzn. od studenta, VŠE i hostitelské školy) je třeba nahrát v PDF/jpeg/word do checklistu v InSIS ještě před podepsáním účastnické smlouvy.

LA During Mobility

  • Learning Agreement During the Mobility je strana změn, která zachycuje pouze změny v předmětech.
  • Kompletně podepsaný dokument doktorand nahraje do checklistu v InSIS nejpozději do 14 dnů po skončení mobility.
  • Změny mohou být ze strany VŠE schváleny namísto podpisu pouze emailem (změny včetně počtu kreditů musí být vypsány v těle emailu – nikoliv v příloze) – v takovém případě je do checklistu třeba nahrát změnovou část Learning Agreementu sloučenou s emailem od školitele/ vedoucího katedry/ proděkana do jednoho PDF souboru.