Kopie cestovních dokladů

Cestovní doklady, resp. kopie letenek, jízdenek, loděnek apod. slouží jako další doklad dokumentující pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci. V případě, že doktorand použil k přepravě do zahraničí vlastní dopravní prostředek, musí doložit podepsané čestné prohlášení.

  • Příslušné dokumenty je třeba do 14 dnů od ukončení pobytu nahrát do checklistu v InSIS.
  • V případě čestného prohlášení – originál dokumentu odevzdat na OZS.