Průběžná odborná zpráva

Doktorandi, jejichž studijní a výzkumný pobyt trvá 4 a více měsíců, mají povinnost odevzdat průběžnou odbornou zprávu o studiu a činnosti na zahraniční vysokoškolské instituci, která bude postoupena školiteli, vedoucímu katedry a proděkanovi pro zahraniční vztahy na příslušné fakultě.

  • Forma průběžné zprávy není předem dána. Měla by mít odborný charakter a shrnovat dosavadní výsledky, postupy či vykonanou práci v rámci pobytu v zahraničí. Rozsah zprávy by měl být cca 1-2 A4.
  • Průběžnou zprávu je třeba do 2 měsíců od zahájení mobility nahrát v PDF/jpeg do checklistu v InSIS.
  • Odevzdání zprávy je podmínkou vyplacení druhé splátky přiznaného stipendia.