Závěrečná odborná zpráva

Závěrečná odborná zpráva o studiu a činnosti na zahraniční vysokoškolské instituci bude postoupena školiteli, vedoucímu katedry a proděkanovi pro zahraniční vztahy na příslušné fakultě.

  • Forma závěrečné zprávy není předem dána. Měla by mít odborný charakter a shrnovat výsledky, postupy či vykonanou práci v rámci pobytu v zahraničí. Rozsah zprávy by měl být cca 2 A4.
  • Závěrečnou zprávu je třeba do 1 měsíce od ukončení mobility nahrát v PDF/jpeg do checklistu v InSIS.