Zámoří

Praktické informace  Finance  Promo Materiály VŠE

Povinnosti před odjezdem

 1. Nominace a přihláška

  OZS nominuje studenta na zahraniční školu (nominační termíny jsou různé). Přihlášku podává student sám po nominaci dle pokynů zahraniční školy.

 2. Checklist a Akceptační dopis

  Student obdrží potvrzení o přijetí. Kopii akceptačního dopisu/e-mailu nahraje do checklistu v InSIS, ten je v InSIS zakládán bezprostředně po nominaci.

 3. Learning Agreement

  Student vyplní Learning Agreement (LA), tj. dohodu o předmětech, které chce studovat, a nahraje ji kompletně schválenou do checklistu v InSIS.

 4. Bankovní spojení

  Student zadá bankovní spojení do InSIS. Výplata stipendia probíhá v CZK po splnění všech administrativních povinností před odjezdem.

 5. Emergency Contact

  Student vyplní do formuláře údaje o osobě, kterou může v nouzové situaci OZS kontaktovat.

 6. Letenka

  Student nahraje do checklistu v InSIS kopii letenky obsahující jméno, místo a datum odletu.

Povinnosti během / po návratu

 1. Learning Agreement „Changes“

  V případě změny předmětů student vyplňuje LA Changes. Kompletně schválený LA Changes nahraje do checklistu v InSIS.

 2. Zpráva z pobytu

  Student vyplní zprávu v InSIS. Zprávu vyplňuje co nejpodrobněji, neboť slouží jako zdroj informací pro další vyjíždějící studenty.

 3. Transcript of Records

  Výpis studijních výsledků vystavuje zahraniční škola obvykle 1-3 měsíce po ukončení mobility. Verifikovatelnou kopii nahraje student do checklistu v InSIS.

 4. Uznání předmětů

  Student podá žádost o uznání předmětů proděkanovi své fakulty v InSIS. Uznání předmětů je dle studijního řádu povinné, a to v plném rozsahu.