Transcript of Records

= výpis studijních výsledků. Hostitelská škola má povinnost vydat studentům po skončení pobytu výpis studijních výsledků. Ten je spolu se studijní smlouvou (Learning Agreement) podkladem pro uznání zahraničního studia.

  • Výpis výsledků obsahuje  přehled studovaných předmětů, jejich kreditové ohodnocení a získanou známku. Obvykle je také součástí stručný popis a výklad systému známkování používaného na dané škole, příp. vysvětlení jeho vztahu k systému ECTS.
  • Vydání výpisu obvykle trvá 1-3 měsíce po ukončení studijního pobytu.
  • Dokument může přijít na OZS, kde si jej můžete osobně vyzvednout. Na doručení dokumentu Vás upozorníme prostřednictvím checklistu. Přijde-li Vám originál transkriptu poštou domů, dodejte na OZS jeho kopii.
  • Trvá-li vydání originálního výpisu dlouho, je obvykle možno po dohodě s proděkanem použít jako podklad pro podání žádosti o uznání předmětů jiný přehled dosažených výsledků (např. naskenovanou kopii originálu nebo výpis z elektronické studijní databáze, které musí být potvrzeny razítkem na OZS).
  • Některé zahraniční školy vydávají pouze elektronické dokumenty: obvykle jsou ve formátu PDF a přicházejí e-mailem nebo jsou ke stažení z interního systému zahraniční školy (pro potřeby uznání nutno potvrdit razítkem na OZS).
  • Transcript of Records musí být studentem nahrán do checklistu v InSIS, ve kterém musí být před podáním žádosti o uznání ověřen OZS.