Transcript of Records

= výpis studijních výsledků. Hostitelská škola má povinnost vydat studentům po skončení pobytu výpis studijních výsledků. Ten je spolu se studijní smlouvou (Learning Agreement) podkladem pro uznání zahraničního studia.

  • Výpis výsledků obsahuje  přehled studovaných předmětů, jejich kreditové ohodnocení a získanou známku. Obvykle je také součástí stručný popis a výklad systému známkování používaného na dané škole, příp. vysvětlení jeho vztahu k systému ECTS.
  • Vydání výpisu obvykle trvá 1-3 měsíce po ukončení studijního pobytu.
  • Transcript of Records musí být studentem nahrán do checklistu v InSIS, ve kterém musí být před podáním žádosti o uznání ověřen OZS (dokument proto musí být na OZS zaslán emailem přímo z partnerské školy či být jiným způsobem ověřitelný v jejich systému).