Evropa (Erasmus+)

Praktické Informace  Finance  Promo Materiály VŠE

Povinnosti před odjezdem

 1. Nominace a přihláška

  OZS nominuje studenta (informuje partnerskou školu o tom, kteří studenti byli vybráni). Nominační termíny se na jednotlivých školách liší. Student je o nominaci informován ze strany OZS a následně podává přihlášku dle pokynů partnerské školy.

 2. Checklist a Akceptační dopis

  Student obdrží potvrzení o přijetí. Kopii akceptačního dopisu/e-mailu nahraje do checklistu v InSIS, ten je v InSIS zakládán bezprostředně po nominaci.

 3. Learning Agreement

  Student vyplní Online Learning Agreement (OLA), tj. dohodu o předmětech, které chce studovat, a nahraje ji kompletně podepsanou do checklistu v InSIS.

 4. Bankovní spojení

  Student zadá bankovní spojení do InSIS. Výplata stipendia probíhá v EUR na účet vedený v zemi EU po podpisu Účastnické smlouvy.

 5. Emergency Contact

  Student vyplní do formuláře údaje o osobě, kterou může v nouzové situaci OZS kontaktovat.

 6. Účastnická smlouva

  Připravuje OZS poté, co student splní předchozí povinnosti. Podpis probíhá zpravidla osobně na OZS.

Povinnosti během / po návratu

 1. Learning Agreement „Changes“

  V případě změny předmětů je student zanese do OLA. Podepsaný dokument „Changes to the Learning Agreement“ nahraje do checklistu v InSIS.

 2. Confirmation of Study Period

  Student si nechá potvrdit přesná data pobytu. Kopii nahraje do checklistu v InSIS a originál odevzdá na OZS. Stipendium se vypočítává s přesností na dny, a data by tak měla odpovídat datům podepsaným v Účastnické smlouvě.

 3. Zprávy z pobytu

  Student vyplní zprávu v InSIS a v evropské databázi Beneficiary Module (odkaz na zprávu mu bude zaslán emailem).

 4. Transcript of Records

  Výpis studijních výsledků vystavuje zahraniční škola obvykle 1-3 měsíce po ukončení mobility. Verifikovatelnou kopii nahraje student do checklistu v InSIS.

 5. Uznání předmětů

  Student podá žádost o uznání předmětů proděkanovi své fakulty v InSIS. Uznání předmětů je dle studijního řádu povinné, a to v plném rozsahu.