Stipendium

Evropa (Erasmus+)

Skupina Země Výše stipendia/měsíc
1 Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 600 €
2 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 480 €

 

Zámoří

  • 10 000 Kč na každý měsíc pobytu (výpočet s přesností na 1/2 měsíce dle akademického kalendáře zahraniční univerzity)
  • a 10 000 Kč jako jednorázový příspěvek na zajištění letenky/víz

 

Švýcarsko

  • výše švýcarského stipendia: 440 CHF/měsíc
  • doba, na kterou je švýcarské stipendium poskytnuto: 5 měsíců bez ohledu na reálnou délku semestru/trvání mobility
  • případný doplatek stipendia ze stipendijního fondu tak, aby celková částka na dobu pobytu s přesností na dny byla v přepočtu na eura stejná, jako kdyby bylo Švýcarsko součástí programu Erasmus+

 

CEEPUS