Podání přihlášky

 • Přihláška se vyplňuje elektronicky v InSIS (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).
 • Přihlášku podáváte jako student určitého oboru. Pokud tedy na VŠE studujete více oborů, vyberte, za který obor si přejete přihlášku podat, resp. ověřte si, který svůj profil v Portálu studenta právě používáte.
 • Přihlášku není nutné vyplnit a hned uzavřít. Zadané informace lze uložit a před definitivním uzavřením přihlášky dále upravovat.
 • Každý uživatel InSIS může v rámci aktuálního přihlašování podat pouze jednu přihlášku. Přihlášku, s níž jste nespokojeni, nelze zrušit a poté si založit novou. Před uplynutím termínu uzávěrky přihlášek ale můžete požádat OZS o zpřístupnění již uzavřené, příp. omylem zrušené přihlášky, upravit ji a podat v novém stavu.
 • Po uplynutí uzávěrky přihlášek nelze již upravovat seznam škol v přihlášce. Lze případně některou/některé ze škol z přihlášky úplně vyřadit, avšak bez náhrady. Nejzazší termín, kdy lze tuto úpravu provést, je termín konání písemného jazykového testu.
 • Do přihlášky lze uvést libovolný počet škol seřazených podle preferencí studenta.
 • Volba preferovaného semestru je nezávazná a nehraje v průběhu přihlašování žádnou roli. Semestr výjezdu může být následně studentovi změněn.
 • Studenti, kteří v době podávání přihlášky nemají doloženou znalost jazyka na úrovni B2, v přihlášce jako doklad o jazyce zvolí „Jazykový test“. Po uzavření přihlášek budou automaticky přihlášeni na nejbližší termín testu.
 • Po vyplnění přihlášky a nahrání případných příloh (jazykové certifikáty apod.) je nutné přihlášku řádně uzavřít.
  • Pokud uchazeč dokládá znalost jazyka absolvováním zkoušky/studia mimo VŠE dokladem, který má více částí, dokumenty je nutné sloučit do jednoho souboru PDF a nahrát jako přílohu.
 • Studijní výsledky, doložení znalostí jazyka absolvováním jazykových kurzů na VŠE, odstudovaný odborný předmět v cizím jazyce na VŠE a účast v Buddy Programu se do přihlášky načtou automaticky.
  • Přidělení bodového zisku za studijní výsledky proběhne po skončení sběru přihlášek.
 • 10 bodů navíc za vybrané certifikáty se nepřidělují automaticky po uložení/uzavření přihlášky, ale až poté, co je odevzdaná přihláška zkontrolována OZS, tj. je ověřeno, že je doložena kopie certifikátu.
 • Pokud se uchazeči automaticky nenahrají body za účast v Buddy Programu, za absolvování odborného předmětu v cizím jazyce na VŠE nebo pokud chce získat body za odborné předměty v cizím jazyce vystudované v rámci bakalářského studia mimo VŠE, je třeba informovat OZS emailem na ozs@vse.cz .

Stavy a příznaky přihlášky

 
ROZPRACOVANÁ S přihláškou pracujete. V tomto stavu se přihláška nepovažuje za podanou. Následujícím krokem je obvykle Uzavření, tj. podání.
UZAVŘENÁ Přihláška, která byla elektronicky podána. Lze Zrušit.
Před uplynutím uzávěrky na podávání přihlášek ji lze ze strany OZS otevřít pro úpravy.
ZRUŠENÁ Přihláška nebude do dalšího zpracování zařazena, zůstane však v systému zachována.
V aktuálním přihlašování není možné místo zrušené přihlášky podat novou.
Pokud byla zrušena nedopatřením, lze ji otevřít pro úpravy.
KOMPLETNOST ne Přihláška dosud neprošla poslední kontrolou na OZS. Jakmile budou zkontrolovány všechny přílohy, bude ověřen studijní průměr a všechny údaje uvedené ve formuláři pro skutečnosti chybějící v přihlášce (a případně doplněn výsledek jazykového testu/přezkoušení na jazykové katedře), bude kompletnost nastavena na ano.
ano Přihláška už prošla poslední kontrolou na OZS. Bodové skóre za skutečnosti doložené v rámci přihlášky je až nyní konečné.
Jen taková přihláška bude dále zpracovávána.
NEDOSTAVIL SE Označuje přihlášku uchazeče, který se nedostavil k písemnému jazykovému testu/přezkoušení na jazykové katedře.
Z dalšího zpracování je taková přihláška vyřazena.