CEEPUS – finanční podpora

Finanční příspěvek na pobyt (stipendium)

  • Stipendium je určené na ubytování a stravování a je vypláceno v hostitelské zemi.
  • Studenti neobdrží žádné stipendium od VŠE, neboť dle pravidel financování programu CEEPUS pobírají stipendium na hostitelské škole (výše stipendia je pro každou zemi jiná, lze ji dohledat v dolní části webové stránky CEEPUS pod vlajkou daného státu).

Žádost o CEEPUS grant

Žádosti se podávají online na www.ceepus.info

  1. Krok: registrace
  2. Krok: vyplnění online žádosti o grant v rámci CEEPUS sítě „AT – 0068 (Amadeus)“ na 4 měsíce
  3. Krok: podání žádosti

Termín pro podání CEEPUS žádostí je 31.10.

„Podáním“ se žádost posune koordinátorce na VŠE, která jí schválí a tím odešle na NCO (National CEEPUS Office) v ČR. Po schválení v ČR se žádost dostává do příslušné hostitelské země, ve které koordinátor na zahraniční univerzitě schválí žádost a tím ji předá tamní NCO k přidělení grantu.

Postup schvalování žádosti můžete sledovat po přihlášení do systému ve svém profilu. O schválení žádosti vás vyrozumí zahraniční Národní kancelář CEEPUS (NCO) zpravidla do 6 týdnů od jejího předložení.

CEEPUS – závěrečné dokumenty

Na konci mobility vyplňte v www.ceepus.info:

  • Mobility Report
  • Letter of Confirmation

Oba dokumenty si nechte podepsat a orazítkovat koordinátorem na partnerské škole a následně nahrajte do ceepus.info systému.