Learning Agreement – Erasmus+

Learning Agreement

Studijní smlouva – trojstranná dohoda mezi studentem, VŠE a zahraniční hostitelskou školou = schválení předmětů, které bude student na zahraniční škole studovat. Nutno schválit před odjezdem do zahraničí, změny předmětů jsou obvykle možné po příjezdu na místo studia. Learning Agreement musí obsahovat předměty v hodnotě minimálně 20 ECTS (jednotlivé fakulty si mohou stanovit i vyšší minimální počet ECTS – vizte prosím web či intranet své fakulty), nejlépe však 20-30 ECTS.

 • Za VŠE podepisuje Learning Agreement proděkan pro studium a/nebo proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty, příp. programový ředitel u některých anglicky vyučovaných programů.
 • Nadpoloviční většina zvolených předmětů (resp. kreditů) musí být v jazyce, ve kterém si student podával přihlášku na semestrální výměnný pobyt.
 • Všechny zapsané předměty musí být uznatelné do studia na VŠE.
 • Studenti vyjíždějící v rámci programu Erasmus+ vyplňují Online Learning Agreement. Některé školy mohou vyžadovat svůj vlastní formulář.
 • Learning Agreement podepsaný od všech tří stran (tzn. od studenta, VŠE i hostitelské školy) je třeba nahrát v PDF/jpeg/word do checklistu v InSIS ještě před podepsáním Účastnické smlouvy.

Skupiny předmětů ve studijním plánu na VŠE

 • Předměty vystudované v rámci zahraničního studia jsou nejčastěji uznávány do skupin (povinně) volitelných předmětů hlavní specializace, do celoškolsky volitelných, případně do dalších volitelných skupin.
 • Máte-li zájem o uznání předmětu vystudovaného v zahraničí za povinný předmět hlavní specializace nebo jakýkoliv (povinný i volitelný) předmět vedlejší specializace, musíte případné uznání zkonzultovat nejen s proděkanem pro studium, ale zároveň i garantem příslušného předmětu vyučovaného na VŠE.

Online Learning Agreement (OLA):

 • Student obdrží email z adresy no-reply@learning-agreement.eu s linkem na svůj online profil.
 • Na adrese https://learning-agreement.eu/ najde předvyplněný Online Learning Agreement (OLA), do kterého dále vyplní potřebné údaje, následně předměty, které chce v zahraničí studovat, a informaci, jak se budou předměty po návratu na VŠE uznávat. Obě části studijního programu, resp. tabulka A a B musí být vyplněné a součtem kreditů se rovnat – viz zde.
 • Dokument student podepíše online (myší či pomocí touchpadu) a na závěr odešle ke schválení. Proděkan dokument buď schválí svým podpisem, či vrátí s připomínkami. Následně online podepíše zahraniční univerzita a Learning Agreement je hotov.
 • Ve svém profilu si jej student může stáhnout jako PDF (v kterékoliv fázi), a to pak nahraje do příslušné kolonky svého checklistu v InSIS.

V případě, že zahraniční univerzita neakceptuje OLA, kontaktujte svou koordinátorku na OZS, která Vás bude informovat o dalším postupu.

Learning Agreement „Changes“

= strana změn. Veškeré změny v předmětech musí být fakultou odsouhlaseny ještě před tím, než nastanou. Kompletně podepsaný dokument (od studenta, zahraniční školy a proděkana) student nahraje do checklistu v InSIS nejpozději do 14 dnů po skončení pobytu. Pokud žádné změny v předmětech nenastaly, student Learning Agreement „Changes“ nevyplňuje.

Online Learning Agreement (OLA):

 • Student vyplňuje Changes to the Online Learning Agreement ve svém online profilu.
 • Změna v počtu kreditů v tabulce A i B se musí rovnat.
 • Dokument student podepíše online (myší či pomocí touchpadu) a na závěr odešle ke schválení. Proděkan dokument buď schválí svým podpisem, či vrátí s připomínkami. Následně online podepíše zahraniční univerzita a Learning Agreement „Changes“ je hotov.
 • Ve svém profilu si jej student může stáhnout jako PDF (v kterékoliv fázi), a to pak nahraje do příslušné kolonky svého checklistu v InSIS.

V případě, že zahraniční univerzita neakceptuje OLA, kontaktujte svou koordinátorku na OZS, která Vás bude informovat o dalším postupu.