Learning Agreement for Traineeship

Learning Agreement for Traineeship je trojstranná dohoda mezi studentem, VŠE a přijímající organizací/institucí/podnikem. V případě absolventských stáží je nutné tuto dohodu uzavřít před ukončením daného stupně studia!

  • Za VŠE podepisuje Learning Agreement for Traineeship institucionální koordinátor Erasmus+ (Ing. Dana Brázdová).

 

Learning Agreement Before Mobility

  • Do LA Before Mobility vyplní student náplň a průběh (programme of traineeship, monitoring and evaluation plan atd.) své absolventské stáže (tabulka A) a další informace o podmínkách svého pobytu na zahraniční instituci (tabulka C).
  • Learning Agreement podepsaný od všech tří stran je třeba nahrát v PDF do checklistu v InSIS ještě před podepsáním účastnické smlouvy (naskenovaná kopie je dostačující, originál není vyžadován).

 

Learning Agreement After Mobility

  • LA After Mobility je potvrzení o délce stáže a její zhodnocení ze strany přijímací organizace/instituce/podniku.
  • Potvrzený Learning Agreement After Mobility je třeba nahrát v PDF do checklistu v InSIS do 14 dnů od ukončení mobility.