Stáže na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí pro studenty a absolventy u příležitosti českého předsednictví v Radě EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR zveřejnilo nabídku neplacených zahraničních stáží na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí pro studenty a absolventy u příležitosti českého předsednictví v Radě EU (dále jen CZ PRES), které se bude konat ve druhé polovině roku 2022.  

Na stáže mohou být čerpány granty v rámci programu Erasmus+ dle podmínek pro pracovní stáže během studia nebo absolventské stáže Erasmus+.

Zájemci se mohou hlásit na více zastupitelských úřadů najednou, v takovém případě je jen nutné uvést preference ohledně umístění. 

Přihlašování pro studenty VŠE probíhá prostřednictvím formuláře (povinné přílohy: životopis a motivační dopis) a to nejpozději do 28.11.2021.

Náplň práce: Stáž je zaměřena na podporu činností během CZ PRES, kdy bude agenda rozšířena nad běžný objem úkolů. Stážista se tak bude účastnit schůzek a konferencí relevantních pro CZ PRES, bude se podílet na přípravě doprovodných akcí a kulturního programu v místě ZÚ a monitorovat ohlasy na CZ PRES. To zahrnuje jak úkoly rešeršní a analytické, tak organizační a administrativní. Stážista může vykonávat i úkoly z agendy oddělení ekonomického a podílet se na projektech veřejné diplomacie bez vazby na CZ PRES podle aktuálních potřeb úřadu.

Požadavky: aktivní znalost AJ na komunikační úrovni

Detaily k jednotlivým destinacím

Athény  

 • 1 místo s plným úvazkem od července do poloviny prosince 2022  
 • ZÚ může poskytnout ubytování po dobu stáže  

Budapešť   

 • 1 místo s plným, případně zkráceným úvazkem od července do prosince 2022 (možné rozdělit až na tři dvouměsíční stáže, primární potřeba je pokrýt celé období PRES)
 • Požadavky: zájem o agendu EU, znalost maďarštiny výhodou  
 • ZÚ může poskytnout ubytování po dobu stáže  

Dublin  

 • 1 místo s plným úvazkem od druhé poloviny června do poloviny prosince 2022  

Kišiněv  

 • 1 místo s plným úvazkem od června do prosince 2022  
 • Komunikativní znalost ruštiny nebo rumunštiny výhodou  

Lucemburk  

 • 1 místo s plným úvazkem, 1 místo se zkráceným úvazkem v rámci studia v zahraničí, trvání vždy od poloviny srpna do poloviny prosince  
 • Stážistovi/stážistce s plným úvazkem je možné poskytnout ubytování na ZÚ  
 • Znalost němčiny nebo francouzštiny  

Řím   

 • 1 místo s plným úvazkem od poloviny června do poloviny prosince 2022 (s možností dřívějšího nástupu dle dohody)  
 • Agenda Food and Agriculture Organisation (FAO) – preference studentů České zemědělské univerzity nebo Jihočeské univerzity s odpovídajícím zaměřením  

Štrasburk  

 • 1-2 místa s plným, případně zkráceným úvazkem od června do prosince 2022   
 • Preferují studenty právnických fakult  

Varšava  

 • 2 místa s plným úvazkem od konce června do prosince 2022  
 • Znalost polštiny  

Vilnius  

 • Celkem tři místa na plný úvazek:  1. prosinec 21 – červen 22;  2. červen 22 – prosinec 22;  3. září 22 – prosinec 22  

Po zaslání podkladů budou tyto materiály konzultovány s jednotlivými zastupitelskými úřady, během prosince 2021 bude zaslána na VŠ zpětná vazba k uchazečům o stáž dle finálního výběru zastupitelských úřadů.