Pracovní stáže v zahraničí

V současné době je možnost pracovních stáží/odborných praxí v zahraničí, jež se uznávají do studia, a mj. proto mohou být podpořeny stipendiem z fakultních zdrojů nebo v rámci programu Erasmus+, z rozhodnutí fakult otevřena: