Speciální granty pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí a studenty s handicapem nebo specifickými potřebami pro výjezdy v LS 2020/21

Speciální grant pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

navýšení základní měsíční částky stipendia může požádat student, který má nárok nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách.

V případě, že student nepobírá sociální stipendium přímo na VŠE, je třeba k žádosti doložit potvrzení o pobírání přídavků na dítě v ČR, případně obdobný dokument o jejich pobírání v zemi svého původu, společně s potvrzením o rozhodném příjmu rodiny. (Kalkulačka pro výpočet životního minima rodiny.)

Formulář žádosti se všemi požadovanými přílohami je potřeba odevzdat na OZS nejpozději do 18.12.2020 do 15:00.

Detailní informace ZDE.

 

Speciální grant pro studenty s handicapem nebo specifickými potřebami

Student s handicapem nebo specifickými potřebami může požádat o příspěvek na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezi finanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících ze specifické zdravotní situace.

Vedle dokumentů spojených s výjezdem je třeba k žádosti doložit kopii průkazu ZTP nebo lékařskou zprávu.

Formulář žádosti se všemi požadovanými přílohami je potřeba odevzdat na OZS nejpozději do 18.12.2020 do 15:00.

Detailní informace ZDE.