Speciální grant pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

Jedná se o navýšení základní měsíční částky stipendia, o něž žádáte přímo na VŠE prostřednictvím OZS.

O navýšení základní měsíční částky stipendia může požádat student, který má nárok na nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách (sociální stipendium přizná vysoká škola – v souladu se svým stipendijním řádem – studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře, jestliže příjem rodiny uvažovaný pro účely posouzení nároku na tento přídavek na dítě nepřesahuje 1,5 násobek životního minima rodiny).

 

Související dokumenty:
  • Zákon o vysokých školách (111/1998 Sb.)§ 91 Stipendia.
  • Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.): § 17 Podmínky nároku na přídavek na dítě.
  • Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.): § 3 – částky životního minima v případě osob posuzovaných společně (např. rodiče a nezaopatřené děti).
  • Stipendijní řád VŠEzde. (Článek 6: Sociální stipendium.)

Formulář žádosti si vyžádejte na ozs [at] vse.cz nebo přímo u své kontaktní osoby/koordinátorky.

 

Přílohy žádosti:
  1. Jste příjemcem sociálního stipendia od VŠE: žádné přílohy, bude ověřeno interně.
  2. Nejste příjemcem sociálního stipendia přímo na VŠE: je k třeba k žádosti doložit potvrzení o pobírání přídavků na dítě v ČR, případně obdobný dokument o jejich pobírání vydaný v zemi Vašeho původu, společně s potvrzením o rozhodném příjmu rodiny.

Formulář a případné přílohy je třeba odevzdat na OZS ve stanovém termínu před každým semestrem. Pro bližší informace vždy kontaktujte ozs [at] vse.cz. 

O navýšení sazby ze socio-ekonomických důvodů nelze žádat po zahájení mobility.

 

Erasmus+
  • Částka: 200 EUR / měsíc pobytu

 

Švýcarsko, zámoří a Rusko
  • Částka: 5.000 Kč / měsíc pobytu