Speciální granty pro studenty s omezenými příležitostmi pro výjezdy v LS 2023

Speciální grant pro studenty s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami 

O navýšení základní měsíční částky stipendia na zahraniční výjezd může požádat student, který má nárok nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách, případně student, který má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře. 

V případě, že student nepobírá sociální stipendium přímo na VŠE, je třeba k žádosti doložit potvrzení o pobírání přídavků na dítě v ČR, případně obdobný dokument o jejich pobírání v zemi svého původu, společně s potvrzením o rozhodném příjmu rodiny. (Kalkulačka pro výpočet životního minima rodiny.) 

Dále mohou o navýšení účelového stipendia žádat studenti s dětmi/závislými osobami, kteří doloží tuto skutečnost. 

Formulář žádosti se všemi požadovanými přílohami je potřeba odevzdat na OZS alespoň 1 měsíc před plánovaným začátkem mobility. 

Detailní informace ZDE. 

 

Speciální grant pro studenty s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním 

Student s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním může požádat o příspěvek na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezifinanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících ze specifické zdravotní situace. 

Vedle dokumentů spojených s výjezdem je třeba k žádosti doložit kopii průkazu ZTP nebo lékařskou zprávu. 

Formulář žádosti se všemi požadovanými přílohami je potřeba odevzdat na OZS alespoň 1 měsíc před plánovaným začátkem mobility. 

Detailní informace ZDE.