Speciální grant pro studenty s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami (pro výjezdy v rámci programu Erasmus+)

Jedná se o navýšení základní měsíční částky stipendia, o něž žádáte přímo na VŠE prostřednictvím OZS.

O navýšení základní měsíční částky stipendia může požádat student, který:

a) má nárok na nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených v 91 odst. 3 zákona o vysokých školách (sociální stipendium přizná vysoká škola – v souladu se svým stipendijním řádem – studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře, jestliže příjem rodiny uvažovaný pro účely posouzení nároku na tento přídavek na dítě nepřesahuje 1,5 násobek životního minima rodiny),

nebo

b) má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře, jestliže příjem rodiny uvažovaný pro účely posouzení nároku na tento přídavek na dítě nepřesahuje 3,4 násobek životního minima rodiny. 

Studenti s dětmi/závislými osobami mohou zažádat o navýšení měsíční částky stipendia na základě potvrzení, které dokládá tuto skutečnost.

 

Související dokumenty:
  • Zákon o vysokých školách (111/1998 Sb.)§ 91 Stipendia.
  • Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.): § 17 Podmínky nároku na přídavek na dítě.
  • Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.): § 3 – částky životního minima v případě osob posuzovaných společně (např. rodiče a nezaopatřené děti).
  • Stipendijní řád VŠEzde. (Článek 6: Sociální stipendium.)

Formulář žádosti si vyžádejte na ozs [at] vse.cz nebo přímo u své kontaktní osoby/koordinátorky.

 

 Přílohy žádosti:
  1. Jste příjemcem sociálního stipendia od VŠE: žádné přílohy, bude ověřeno interně.
  2. Nejste příjemcem sociálního stipendia přímo na VŠE: je k třeba k žádosti doložit potvrzení o pobírání přídavků na dítě v ČR, případně obdobný dokument o jejich pobírání vydaný v zemi Vašeho původu, společně s potvrzením o rozhodném příjmu rodiny.
  3. Jste studentem s dítětem/závislou osobou: K žádosti je potřeba doložit potvrzení o této skutečnosti.

Formulář a případné přílohy je třeba odevzdat na OZS ve stanovém termínu před každým semestrem. Pro bližší informace vždy kontaktujte ozs [at] vse.cz. 

O navýšení sazby ze socio-ekonomických důvodů nelze žádat po zahájení mobility.

 

Výše příspěvku:
  • 250 EUR / měsíc pobytu (pouze u pobytů v rámci programu Erasmus+)