Speciální grant pro studenty s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním (pro výjezdy v rámci programu Erasmus+)

Jedná se o možnost získat příspěvek na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezi finanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících z Vaší specifické zdravotní situace.

Žádost o tento speciální grant podáváte prostřednictvím OZS, a to obvykle v létě pro výjezdy v zimním semestru a v zimě pro výjezdy v letním semestru. Přesné termíny jsou vyhlašovány prostřednictvím aktuality na webových stránkách OZS. O grant mohou požádat pouze studenti vyjíždějící na semestrální výměnné pobyty v rámci programu Erasmus+ (netýká se studentů vyjíždějících do Švýcarska nebo zámoří). Přidělení speciálního grantu není nárokové, žádost podléhá individuálnímu posouzení. Všichni žadatelé budou o výsledku vyrozuměni.

Po ukončení zahraničního studijního pobytu je nutné využití tohoto speciálního příspěvku vyúčtovat, tj. předložením příslušných účtů/faktur doložit, jaké konkrétní výdaje vyplývající z Vaší specifické zdravotní situace v průběhu zahraničního studijního pobytu nastaly a byly s pomocí příspěvku uhrazeny. Případné nevyužité finanční prostředky je následně nutné vrátit.

 

Postup:
 1. Napište na ozs [at] vse.cz o formulář žádosti.
 2. Žádost vyplňte (pouze na počítači) a podepište.
 3. Žádost opatřete potřebnými PŘÍLOHAMI:
  • lékařská zpráva,
  • průkaz ZTP (kopie), jste-li držitelem,
  • akceptační dopis vydaný zahraniční školou (kopie) – vyjadřující, že hostitelská škola je srozuměna s Vaším zdravotním stavem, příp. kopie komunikace, že jste o tomto hostitelskou školu informovali,
  • studijní smlouva/Learning Agreement (kopie) – podepsaná Vámi, VŠE i hostitelskou školou.
 4. Vyplněnou a podepsanou žádost spolu s PŘÍLOHAMI odevzdejte na OZS ve stanoveném termínu.

Máte-li jakékoliv otázky, obraťte se na ozs [at] vse.cz.

Budete-li posílat své materiály poštou, dejte nám prosím vědět předem.