2 stipendijní místa pro studenty VŠE v Ruské federaci (v LS 2020) v rámci mezinárodních smluv – výběrové řízení

MŠMT přidělilo VŠE 2 stipendijní místa pro studenty v délce 5 měsíců na studium v Rusku na základě mezinárodní smlouvy. Studium bude probíhat v ruském jazyce. Oddělení zahraničních styků tímto vyhlašuje výběrové řízení na dva jednosemestrální pobytyRuské federaciletním semestru 2020.

Kdo se může přihlásit:

  1. student v 5. a vyšším semestru bakalářského studia nebo v 1. semestru navazujícího magisterského stupně studia
  2. student, který v navazujícím magisterském stupni studia nebyl dosud vyslán na studijní pobyt do zahraničí prostřednictvím VŠE
  3. pouze studenti se státním občanstvím České republiky (vzhledem k tomu, že jde o nabídku v rámci mezinárodní smlouvy)

Přihláška:

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku v aplikaci InSIS (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).

Preference semestru není možná, nabízen je pouze letní semestr 2020.

Do přihlášky je nutné nahrát veškeré povinné přílohy:

  1. strukturovaný životopis v RJ
  2. motivační dopis v RJ
  3. motivační dopis v ČJ
  4. doložení znalosti ruského jazyka: certifikátem nebo ukončeným jazykovým předmětem na VŠE. Pouze v případě, že student nemá žádnou oficiální zkoušku/certifikát (tj. ani žádnou ze zkoušek skládaných na VŠE) kontaktuje OZS prostřednictvím emailu: radka.vavakova@vse.cz.

V motivačních dopisech je vhodné uvést, o kterou školu má student zájem, nicméně přidělení konkrétní zahraniční univerzity je na ministerstvu školství Ruské federace. Základní přehled o ruských univerzitách a studijních oborech lze získat na portálu http://www.russia-edu.ru. POZOR! Na základě mezinárodních smluv se nelze hlásit na následující instituce: MGIMO, Lomonosova univerzita, Sankt-Petěrburská státní univerzita.

Přihlášky budou otevřeny od úterý 2.10.2018 (9:00) do uzávěrky přihlášek, která je ve čtvrtek 11. 10. 2018 v 11:00. Přihlášku není třeba tisknout a fyzicky odevzdávat na OZS.

Výsledky:

Po komplexním vyhodnocení přihlášek budou vybráni dva nejlepší uchazeči a nominováni na MŠMT k semestrálnímu studiu. O výsledcích výběrového řízení budou studenti informováni individuálně emailem do 19/10/2018.

Další informace ke stipendiím v rámci mezinárodních smluv: zde.