Mezivládní stipendia

Obecné informace

Akademická informační agentura (AIA) informuje o:

  • nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv
  • dalších možnostech zahraničního studia.

Stipendijní pobyty na základě MEZINÁRODNÍCH SMLUV (z kterých vyplývá délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod.) jsou nabízeny Akademickou informační agenturou studentům/studentkám a akademickým pracovníkům/pracovnicím veřejných vysokých škol v ČR, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

  1. rozpis kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, přiděluje MŠMT na akademický rok přímo jednotlivým vybraným veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci/zájemkyně z daných škol. Kandidáty vybírá a nominuje příslušná škola.
  2. výběrová řízení – jsou otevřená pro studenty všech veřejných vysokých škol. Zájemce z VŠE vyplní online formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia , zajistí si doporučení školy, tj. podpis proděkana pro zahraniční styky a razítko příslušné fakulty a se všemi požadovanými přílohami odevzdá v požadovaném termínu do kanceláře AIA, pokud není stanoveno jinak. (Doporučení: uschovejte si kopii podepsaného dokumentu pro pozdější komunikaci s OZS.)

Nabídka není nikdy specifikována na konkrétní zahraniční vysokou školu, předpokládá se aktivní přístup uchazeče, který si sám vyhledá kontakt na školu související s jeho studijním oborem (platí pro výběrová řízení i pro kvóty).

 

Kvóty aktuálně přidělené VŠE

Pro akademický rok 2020/2021 MŠMT přidělilo VŠE 2 místa na studijní pobyty pro studenty v délce 5 měsíců (LS 2021) v Rusku. Studium bude probíhat v ruském jazyce. Tento výjezd je realizován s finanční podporou MŠMT a VŠE.

Podmínky výběrového řízení na místa přidělená VŠE v rámci kvót
  • Studenti  VŠE mohou během svého studia na VŠE vyjet 2x na studijní pobyt do zahraničí (1x v bakalářském stupni studia a 1x v navazujícím magisterském stupni studia).
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o mezivládní smlouvy, je nabídka určena pouze pro studenty se státním občanstvím České republiky.
  • Studijní pobyty trvají  1 semestr (cca 5 měsíců) a z organizačních důvodů se uskutečňují vždy v letním semestru.
  • Výběrové řízení se koná na podzim akademického roku, který předchází akademickému roku v němž bude výjezd realizován.
  • Po komplexním vyhodnocení přihlášek jsou nejlepší uchazeči nominováni ke studiu prostřednictvím formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia.
  • Výběrové řízení je vyhlášováno v aktualitách na hlavní stránce OZS.

 

Kontaktní osoba

Ing. Radka Vaváková, RB 554, tel.: 224 098 554, email: radka.vavakova@vse.cz, úřední hodiny: viz InSIS

 

Důležité odkazy