Základní informace

Úvod

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020. Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Výukové mobility umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.

 

Země zapojené do programu
  • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

 

KDO se může zapojit

Pedagogický zaměstnanec, který může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy uzavřený s VŠE. Zkušenosti s výukovými pobyty pedagogických zaměstnanců VŠE naleznete zde.

 

Výukový pobyt – pravidla programu
  • délka aktivity: 2 dny až 2 měsíce (obvyklá délka mobility pedagoga VŠE je 5 dní)
  • počet výukových hodin: min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu
  • přijímající instituce: zahraniční vysoká škola, se kterou musí mít VŠE uzavřenu bilaterální smlouvu na výměnu akademických pracovníků