Základní informace

Úvod

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie. Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Výukové mobility umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.

 

Země zapojené do programu

 

KDO se může zapojit

Pedagogický zaměstnanec, který může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy uzavřený s VŠE. Zkušenosti s výukovými pobyty pedagogických zaměstnanců VŠE naleznete zde.

 

Výukový pobyt – pravidla programu
  • délka aktivity: 2 dny až 2 měsíce (obvyklá délka mobility pedagoga VŠE je 5 dní)
  • počet výukových hodin: min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu
  • přijímající instituce: zahraniční vysoká škola, se kterou musí mít VŠE uzavřenu bilaterální smlouvu na výměnu akademických pracovníků