Administrativní postup

Před výjezdem

V akademickém roce 2022/2023 (tj. od 9/2022 do 6/2023) je možné realizovat 1 – 2 výukové pobyty/pedagoga. Pro zjištění možnosti financování další mobility kontaktujte OZS.

Má-li pedagog předjednanou výukovou mobilitu na zahraniční instituci, pak následují tyto kroky:

  1. Ověřit si na OZS existenci příp. aktuálnost Erasmus+ Inter-institucionální smlouvy na výukové mobility s příslušnou zahraniční univerzitou.
  2. Předložit vyplněný a kompletně podepsaný Mobility Agreement for Teaching (ke stažení níže), tj. program výuky (stačí sken dokumentu).
  3. Založit si cestovní příkaz (CP) a vytištěný s podpisem svým a svého nadřízeného (vedoucí katedry/děkan fakulty) předat OZS. Bližší informace k CP zde: Ekonomický odbor – pracovní cesta.
  4. Uzavřít „Účastnickou smlouvu na výukový pobyt“ – smlouvu připravuje OZS a zaměstnance vyzve k podpisu.

 

Důležité upozornění:

  • Proces podepisování Erasmus+ Inter-institucionální smlouvy a připravování mobility po administrativní stránce (tzn. Mobility Agreement, cestovní příkaz, účastnická smlouva) může být paralelním procesem!
  • Zájemci, kteří dosud výukovou mobilitu nerealizovali, nechť si domluví osobní konzultaci s koordinátorkou pro výjezdy zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ na OZS a domluví se na přesném postupu!

 

Po návratu

  1. Doložit potvrzenou délku pobytu a počtu odučených hodin zahraniční školou na formuláři Confirmation.
  2. Předat vyplněné a podepsané „Vyúčtování zahraniční pracovní cesty“ spolu s přílohami na OZS.
  3. Vyplnit zprávu účastníka (EU SURVEY) v databázi mobilit Evropské komise „Beneficiary Module“ – zaměstnanec bude k vyplnění vyzván automaticky vygenerovaným emailem s linkem na formulář. PDF vyplněné zprávy zaslat na email: radka.vavakova [at] vse.cz.