1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Povinnosti po návratu: Švýcarsko, Zámoří a Rusko

Související stránky

Jestliže Váš zahraniční pobyt již skončil, nezapomeňte včas splnit následující povinnosti vůči OZS:

Vyúčtování příspěvku/stipendia

Pro tento účel není nutné shromažďovat účetní doklady dokumentující např. Vaše výdaje na letenky a jízdenky, ubytování, potraviny apod. (Jedinou výjimkou v tomto směru jsou držitelé speciálního grantu pro studenty s handicapem či zvláštními potřebami).

Je však třeba dodržet délku pobytu a jeho účel/náplň: tj. studium na partnerské škole probíhající v předem stanovené době  a zahrnující předem dohodnuté předměty, jejichž úspěšné ukončení vede k získání potřebného počtu kreditů.

Může se stát, že část stipendia budu muset vrátit?

  • Ano, pokud se Váš pobyt zkrátí.
  • Ano, pokud nesplníte dohodnutý obsah studijní smlouvy/Learning Agreement, resp. minimální počet kreditů, který by měl být za jeden semestr studia na VŠE (tj. i ten, který trávíte v zahraničí) získán (vzhledem ke struktuře studia a pravidlům studijního řádu jde, jak víte, o 20-30 ECTS).

Learning agreement

= studijní smlouva. Kompletně podepsaný dokument včetně strany změn (od studenta, zahraniční školy a proděkana) nahrajte do checklistů v InSIS do 14-ti dnů po skončení pobytu. Změny mohou být proděkanem schváleny namísto podpisu pouze emailem (změny včetně kreditů musí být vypsány v těle emailu - nikoliv v příloze!!!)- v takovém případě je do checklistů třeba nahrát změnovou část Learning agreement sloučenou s emailem od proděkana do jednou .pdf souboru.

Vyplnění zprávy z pobytu do InSISu

Závěrečnou zprávu z pobytu vyplňte v InSISu do 14 dnů od skončení pobytu. Zprávu najdete v Portálu studenta -> Moje zahraniční studium -> Hodnocení zahraničního pobytu.

Zprávu vyplňujte co nejpodrobněji, neboť slouží jako zdroj informací pro další vyjíždějící studenty.

Transcript of records

= výpis studijních výsledků. Hostitelská škola má povinnost vydat studentům po skončení pobytu výpis studijních výsledků.Ten je spolu se studijní smlouvou/Learning Agreement podkladem pro uznání zahraničního studia.

  • Výpis výsledků obsahuje  přehled studovaných předmětů, jejich kreditové ohodnocení a získanou známku. Obvykle je také součástí alespoň stručný popis a výklad systému známkování používaného na dané škole, příp. vysvětlení jeho vztahu k systému ECTS.
  • Vydání výpisu/Transcriptu obvykle trvá 1-3 měsíce po ukončení studijního pobytu.
  • Dokument může přijít na OZS, kde si jej můžete vyzvednout. Na doručení dokumentu Vás upozorníme prostřednictvím checklistu. Přijde-li Vám originál transkriptu poštou domů, dodejte na OZS jeho kopii.
  • Trvá-li vydání originálního výpisu/Transcriptu dlouho a Vy z vážného důvodu (např. přihláška na státnice) již potřebujete podat žádost o uznání, je obvykle možno po dohodě s proděkanem použít jako podklad pro podání žádosti o uznání jiný přehled dosažených výsledků (např. naskenovanou kopii originálu, výpis z elektronické studijní databáze; obvykle je proděkany očekáváno potvrzení těchto méně oficiálních dokladů razítkem OZS.
  • Některé zahraniční školy nepoužívají papírové dokumenty, tj. papírový originál na hlavičkovém papíře již poštou nezasílají, a místo něj vydávají elektronické dokumenty: obvykle jsou ve formátu pdf a přicházejí e-mailem nebo jsou ke stažení z interního systému zahraniční školy. Pak je také třeba, abyste si nechali dokument potvrdit razítkem na OZS.

Uznání předmětů

Student si musí nechat po návratu uznat předměty odstudované v zahraničí. Upozorňujeme, že uznání neproběhne automaticky, více informací naleznete zde.