Výukové pobyty mimo Erasmus+

VŠE v Praze uvedla začátkem roku 2024 nový program podpory výukových pobytů do mimoevropských zemí. Cílem toho programu je umožnit vyučujícím získat finanční prostředky na výjezdy do zemí, které nejsou podporovány v rámci programu Erasmus+, a podpořit tak internacionalizaci formou výuky, účasti na vědeckých projektech nebo navázání spolupráce s novou institucí.

 

Jaké jsou podmínky účasti?

Výjezdy vyučujících mimo program Erasmus+ nejsou aktuálně podmíněny účastí ve výběrovém řízení. Plánovaný program výuky však musí dopředu odsouhlasit vedoucího katedry a proděkan pro zahraniční vztahy. V průběhu kalendářního roku 2024 bude financováno cekem 30 mobilit, pro jednotlivou mobilitu je určena paušální částka ve výši maximálně 40.000 CZK. Tato částka je určená na pokrytí cestovních a pobytových nákladů. V průběhu výjezdu je třeba absolvovat min. 8 hodin výuky za danou mobilitu, resp. 4 hodiny v případě dalších odborných aktivit na hostitelské škole.

 

Zkušenosti účastníků programu

Jedním z prvních vyučujících, kteří program využili, byl vyučující FMV, Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D, který realizoval svůj výukový pobyt v USA:

 

„Na přelomu ledna a února 2024 jsem vyučoval na University of South Florida, Muma School of Business v rámci programu výukových pobytů mimo Erasmus+. Po domluvě s uvádějícím profesorem jsem vyučoval přednášky a cvičení v rámci běžících kurzů zaměřených na globální operace a supply chain management. Kromě výuky jsem ještě navštívil další pracovníky na univerzitě, kde jsme hovořili o možnostech další spolupráce ve výzkumu a společných publikacích. Konkrétním výstupem jednání je mj. plánovaný příjezd několika hostujících profesorů USF v zimním semestru 2024 na VŠE v Praze. Věřím, že této výjimečné možnosti využije co nejvíce akademiků VŠE v Praze.“

        

 

Kontakt

Více informací k podmínkám programu naleznete na stránkách zde. Kontaktní osobou na OZS VŠE pro výukové mobility mimo Erasmus+ je Ing. Jana Snížková, jana.snizkova [at] vse.cz.