Praktické informace

Víza

Studenti uskutečňující zahraniční mobilitu v rámci programu Erasmus+, kteří jsou občany zemí EU/EHP, nemají povinnost žádat o studentská víza pro pobyt v cílové zemi.

Je-li student občanem státu mimo EU/EHP nebo pokud student vyjíždí mimo EU do země vyžadující víza, může mít povinnost žádat o vízum. Více informací lze získat na zastupitelských úřadech.

 

Pojištění

Opatřit si odpovídající pojištění platné pro cílovou zemi je zodpovědností každého jednotlivého účastníka vyjíždějícího do zahraničí.

Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card/EHIC) zajistí v jiné zemi EU/EHP nárok na bezodkladnou lékařskou péči ve veřejných zdravotnických zařízeních, a to za stejných podmínek, jaké platí pro domácí pojištěnce (tj. včetně případné spoluúčasti na úhradě ošetření). Doporučuje se tedy zajistit si pro pobyt v cílové zemi ještě komerční cestovní pojištění zahrnující například pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu, zavazadel, převozu nemocného do vlasti v případě nutnosti apod.
Bližší informace k tomuto tématu lze najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, na stránkách Centra mezistátních úhrad a v příslušné zdravotní pojišťovně. Je také vhodné si předem ověřit, zda hostitelská instituce má nějaké specifické požadavky ohledně pojištění, a podle toho se zařídit.

 

Ubytování

Hostitelské školy/instituce nemají vždy možnost zajistit všem zahraničním studentům cenově výhodné ubytování na kolejích nebo ve studentských rezidencích, poskytují však často kontakty na jiné poskytovatele ubytování/agentury. VŠE pomoc s hledáním ubytování nemůže poskytnout, obrátit se však lze na studenty, kteří na dané škole již studijní pobyt absolvovali (zprávy studentů z minulých let).