Praktické informace

Víza

Studenti uskutečňující zahraniční mobilitu v rámci programu Erasmus+, kteří jsou občany zemí EU/EHP, nemají povinnost žádat o studentská víza pro pobyt v cílové zemi.

Je-li student občanem státu mimo EU/EHP nebo pokud student vyjíždí mimo EU do země vyžadující víza, může mít povinnost žádat o vízum. Více informací si zjistěte přímo na webových stránkách zastupitelského úřadu.

Povinností studentů ze třetích zemí je také zajistit si včas prodloužení pobytového oprávnění v ČR tak, aby se mohli legálně vrátit do ČR za účelem studia i po svém návratu z výjezdu. Doporučujeme tedy prodloužení pobytového oprávnění v ČR řešit ještě před výjezdem do zahraničí a před případným podáním žádosti o vízum do země výjezdu (platný pobyt v ČR je podkladem pro podání žádosti o pobyt v hostující zemi).

 

Pojištění

Opatřit si odpovídající pojištění platné pro cílovou zemi je zodpovědností každého jednotlivého účastníka vyjíždějícího do zahraničí.

Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card/EHIC) zajistí v jiné zemi EU/EHP nárok na bezodkladnou lékařskou péči ve veřejných zdravotnických zařízeních, a to za stejných podmínek, jaké platí pro domácí pojištěnce (tj. včetně případné spoluúčasti na úhradě ošetření). Doporučuje se tedy zajistit si pro pobyt v cílové zemi ještě komerční cestovní pojištění zahrnující například pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu, zavazadel, převozu nemocného do vlasti v případě nutnosti apod.
Bližší informace k tomuto tématu lze najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, na stránkách Centra mezistátních úhrad a v příslušné zdravotní pojišťovně. Je také vhodné si předem ověřit, zda hostitelská instituce má nějaké specifické požadavky ohledně pojištění, a podle toho se zařídit.

 

Ubytování

Hostitelské školy/instituce nemají vždy možnost zajistit všem zahraničním studentům cenově výhodné ubytování na kolejích nebo ve studentských rezidencích, poskytují však často kontakty na jiné poskytovatele ubytování/agentury. VŠE pomoc s hledáním ubytování nemůže poskytnout, obrátit se však lze na studenty, kteří na dané škole již studijní pobyt absolvovali (zprávy studentů z minulých let).