Learning Agreement (LA) – EHP

Studijní smlouva – trojstranná dohoda mezi studentem, VŠE a zahraniční hostitelskou školou = schválení předmětů, které bude student na zahraniční škole studovat. Nutno schválit před odjezdem do zahraničí, změny předmětů jsou obvykle možné po příjezdu na místo studia. Learning Agreement musí obsahovat předměty v hodnotě minimálně 20 ECTS, nejlépe však 20-30 ECTS.

Formulář je ke stažení na stránkách zde.

  • Za VŠE podepisuje Learning Agreement proděkan pro studium a/nebo proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty, příp. programový ředitel u některých anglicky vyučovaných programů.
  • Nadpoloviční většina zvolených předmětů musí být v jazyce, ve kterém student prošel výběrovým řízením.
  • Všechny zapsané předměty musí být uznatelné do studia na VŠE.
  • Některé školy mohou vyžadovat svůj vlastní formulář.
  • Learning Agreement podepsaný od všech tří stran (tzn. od studenta, VŠE i hostitelské školy) je třeba nahrát v PDF/jpeg/word do checklistu v InSIS ještě před podepsáním účastnické smlouvy.