Fondy EHP 2014-2021: Program Vzdělávání

                                                   

 

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.


Mobilita studentů a zaměstnanců – rozšíření možností studia v zahraničí o další tipy mobilit a zapojení různých skupin účastníků

číslo projektu:   EHP-CZ-MOP-1-005
program:   Vzdělávání
typ projektu:   Projekty mobilit
zprostředkovatel programu:   Dům zahraniční spolupráce (https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/)
období realizace:   08/2019 – 08/2020
hlavní řešitel:   Vysoká škola ekonomická v Praze
partnerské instituce:   BI Norwegian Business School, NHH Norwegian School of Economics, University of Agder

 

O projektu

Projekt se zaměřuje na zintenzivnění spolupráce Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a tří partnerských univerzit v Norsku (BI Norwegian Business School, NHH Norwegian School of Economics, University of Agder) v oblasti studentských a zaměstnaneckých mobilit. Tento projekt má za cíl rozšíření možností studentských mobilit na další tipy mobility jako jsou letní školy a podporou studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí. Součástí projektu je i zaměstnanecká mobilita, zejména školení pracovníků zapojených do mezinárodních aktivit.

 

Povinnosti před odjezdem

Informace o povinnostech před odjezdem jsou k nalezení zde

Povinnosti po návratu

Informace o povinnostech po návratu jsou k nalezení zde

 

Download: