Learning Agreement During Mobility – EHP

= strana změn. Kompletně podepsaný dokument (od studenta, zahraniční školy a proděkana) student nahraje do checklistu v InSIS nejpozději do 14 dnů po skončení pobytu. Pokud žádné změny v předmětech nenastaly, student Learning Agreement During Mobility nevyplňuje.