Speciální granty pro studenty s omezenými příležitostmi pro výjezdy v ZS 2021/22

Speciální grant pro studenty s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami

navýšení základní měsíční částky stipendia může požádat student, který má nárok nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách.

V případě, že student nepobírá sociální stipendium přímo na VŠE, je třeba k žádosti doložit potvrzení o pobírání přídavků na dítě v ČR, případně obdobný dokument o jejich pobírání v zemi svého původu, společně s potvrzením o rozhodném příjmu rodiny. (Kalkulačka pro výpočet životního minima rodiny.)

Formulář žádosti se všemi požadovanými přílohami je potřeba odevzdat na OZS nejpozději do 18. 7. 2021 do 15:00.

Detailní informace ZDE.

 

Speciální grant pro studenty s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním

Student s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním může požádat o příspěvek na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezi finanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících ze specifické zdravotní situace.

Vedle dokumentů spojených s výjezdem je třeba k žádosti doložit kopii průkazu ZTP nebo lékařskou zprávu.

Formulář žádosti se všemi požadovanými přílohami je potřeba odevzdat na OZS nejpozději do 18. 7. 2021 do 15:00.

Detailní informace ZDE.